BADAMY BEZPIECZEŃSTWO DRZEW NA TERENACH PUBLICZNYCH

Przeglądy drzew pod kątem bezpieczeństwa

30.8.2018

Podpisaliśmy właśnie umowę na wykonania analizy dendrologicznej wszystkich drzew rosnących na posesji szkoły (II LO w Świdnicy) pod kątem ich stanu - pod względem ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Cieszymy się z podjętej współpracy – świadczy ona o rosnącej świadomości społecznej, że drzewa, jak każdy inny element infrastruktury, wymagają przeglądu, tym bardziej, że ich stan – jako elementów żywych – ulega zmianom. W terenie zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny w tym badanie sondą arborystyczną, każde z drzew zostanie opisane, pomierzone i ocenione pod względem stanu sanitarnego, a także wyszczególnimy szczegółowe zalecenia pielęgnacyjne dla drzew. 

Przeglądy drzew pod kątem bezpieczeństwa to konieczność i obowiązek każdego zarządcy terenu.  Od dawna obserwujemy nasilenie się wypadków z udziałem drzew, które dowodzą, że na terenach zurbanizowanych brakuje stałego monitoringu stanu sanitarnego drzew. Suche konary grożące upadkiem, wypróchniałe u podstawy pnie, drzewa nieprawidłowo pielęgnowane, a także osłabione  w zasięgu bryły korzeniowej nienależycie wykonanymi pracami ziemnymi mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia.

Większości tych sytuacji można uniknąć z pomocą eksperta trafnie diagnozującego niebezpieczeństwo i określającego zakres koniecznych do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz wycinek.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 48, 53-333 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776
pracownia 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361