Browsing Category 'PROJEKTY'

Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku

Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku (etap I i II) Zamawiający: Gmina – Miasto Płock, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Projektanci: Dominika Krop-Andrzejczuk, Anna Pióro Projekt: 2011-2012 Powierzchnia terenu opracowania: 1,97 ha W opracowaniu zostały sporządzone: wytyczne konserwatorskie w zakresie wprowadzenia nowych nasadzeń; wytyczne konserwatorskie w zakresie lokalizacji nowych pochówków; projekt zagospodarowania terenu (faza […]

Więcej...
Realizacja: park podworski przy ul. Dworskiej - Wrocław

Waloryzacja parku w ramach zadania pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu Zamawiający: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu Projektanci: Agnieszka Kubit, Dominika Krop-Andrzejczuk Projekt: 2010 Nadzór autorski: 2012 Obiekt zrealizowany: 2013 Wykonawca: AGROBUD, Wrocław Zobacz także: Projekt waloryzacji parku podworskiego – Wrocław Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza na terenie parku podworskiego […]

Więcej...
Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna na terenie parku podworskiego - Wrocław

Projekt tablic ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w zabytkowym parku przy ul. Dworskiej we Wrocławiu. Zamawiający: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu Projektanci: Agnieszka Kubit, Dominika Krop-Andrzejczuk Projekt: 2010 Nadzór autorski: 2012 Obiekt zrealizowany: 2013 Projekt ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej powstał w ramach zamówienia projektu Waloryzacji Parku przy Ośrodku Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Dworskiej 8 […]

Więcej...
Zagospodarowanie obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu - praca konkursowa

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obszaru dawnej wystawy WUWA we Wrocławiu Opis do koncepcji projektowej Paradygmat miejsca WUWA – czyli wrocławska wystawa Wohnung Und Werkraum składała się 2 części: jedna to wzorcowe osiedle mieszkaniowe (znajdujące się w obrębie dzisiejszych ulic Wróblewskiego, Tramwajowej, Dembowskiego, Zielonego Dębu oraz Mikołaja Kopernika), którego zagospodarowanie jest przedmiotem koncepcji projektowej, druga to ekspozycja […]

Więcej...
Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu – praca konkursowa

Plac Nowy Targ we Wrocławiu to miejsce szczególne. Przez wieki pełnił funkcje targowe, choć w odróżnieniu od Rynku czy Placu Solnego, nigdy nie był miejscem o szczególnie reprezentacyjnym charakterze. Tragiczną datą w dziejach tej przestrzeni publicznej jest 1 kwietnia 1945 r., kiedy podczas tzw. nalotu wielkanocnego niemal doszczętnie została zniszczona architektoniczna tkanka tej części Wrocławia. […]

Więcej...
Plac Akademicki w Bytomiu – praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu zlokalizowany jest w centralnej części miasta, niedaleko od Rynku i Muzeum Dolnośląskiego. Opierając się o wizję lokalną naszego zespołu w terenie można uznać go za szlak łączący wyżej wymienione miejsca, z kulturalną strefą miasta- Śląskim Teatrem Tańca ora Klubem jazzowym. Położenie to odegrało istotny wpływ na proponowaną przez nasz zespół koncepcję […]

Więcej...
Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Powierzchnia terenu opracowania wynosi 35718,3 m kw. (3,57 ha). Powierzchnia zieleni rekreacyjno – izolacyjnej, biologicznie czynnej liczona w granicach opracowania wynosi 12,03 % (4299,55 m kw.). Ponadto projekt obejmuje zieleń poza terenem opracowania, na terenach przyległych do planowanej inwestycji – powierzchnia tej zieleni wynosi 931,51 m kw. Całkowita powierzchnia zieleni projektowanej wynosi 5231,06 m kw. […]

Więcej...
Cuprum Arena – projekt zagospodarowania terenu – Lubin

Projekt zieleni uwzględnia wytyczne dotyczące dopuszczalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od budynków i urządzeń infrastruktury. Wszystkie rośliny zostały dobrane odpowiednio do stanowisk przyszłego bytowania, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia i poziomu wód gruntowych. Rejon wejścia A Miejsce na roślinność w rejonie wejścia A jest mocno ograniczone ze względu na przewidywane duże natężenie ruchu pieszo – […]

Więcej...
Projekt ogrodu – Tarnów

Koncepcja oparta została na łukach i okręgach. Swoją formą wprowadzają one do opracowania zarówno element dynamiki, jak również nawiązują kształtem do morskich fal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestora, styl ogrodu utrzymany został w charakterze śródziemnomorskim, do którego nawiązują: charakterystyczna roślinność, materiały, z jakich wykonane są nawierzchnie oraz kolorystyka tych elementów. Ogród podzielony został na trzy strefy. […]

Więcej...