Zespół

Zespół IKROPKI stanowią profesjonalni projektanci i specjaliści z branż takich, jak architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, dendrologia, architektura i urbanistyka.

Zespół IKROPKI:

 • mgr inż. arch. kraj. Dominika Krop–Andrzejczuk – architekt krajobrazu (absolwent kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu), urbanista – planista (absolwent kierunku Urbanistyka i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – Studium Podyplomowe). Certyfikowany Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (nr. rej. 17/2011).
  Członek: Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (PTD), Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie,  Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia (TUMW)
  Specjalność: architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, dendrologia, nadzory dendrologiczne, nadzory nad terenami zieleni, w tym na terenach budowy, w parkach itp.

 • mgr inż. arch. kraj. Wojciech Trzonkowski – architekt krajobrazu (absolwent kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu). Certyfikowany arborysta, tree-worker, drwal.
  Członek i założyciel: Federacji Arborystów Polskich.
  Specjalność: pielęgnacja drzew i krzewów, w tym pomnikowych na terenach objętych ochroną konserwatorską, wycinka drzew i krzewów.
 • mgr inż. arch Agnieszka Kubit – architekt (absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Wrocławskiej). Posiada kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 07/07/DOIA.
  Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem: DS-1145.

Współpraca:

 • dr inż. Marta Weber – Siwirska – absolwent i pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego, specjalizacji Kształtowania Terenów Zieleni.
  Członek: Stowarzyszenia Ogrodów Dolnośląskich, jest także członkiem-założycielem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.
 • dr inż. Przemysław Bąbelewski jest absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego, specjalizacji Kształtowania Terenów Zieleni.
  Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.
 • inż. Florian Nadolski – projektant konstrukcji
  Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uprawnienia nr DOŚ/BO/5712/01
 • mgr inż. Stanisław Seidel – projektant drogowy
  Członek  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr ewid. DOŚ/BO/48888/01
 • mgr inż. Józef Krawiec – kosztorysant

Współpracujemy również z geodetą, geologiem, hydrologiem, instalatorem elektrycznym, instalatorem sanitarnym oraz fachowcami innych specjalności. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i profesjonalne wykonanie dokumentacji projektowej

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!