Plac Akademicki w Bytomiu - praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu - praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu - praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu - praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu - praca konkursowa

Plac Akademicki w Bytomiu zlokalizowany jest w centralnej części miasta, niedaleko od Rynku i Muzeum Dolnośląskiego. Opierając się o wizję lokalną naszego zespołu w terenie można uznać go za szlak łączący wyżej wymienione miejsca, z kulturalną strefą miasta- Śląskim Teatrem Tańca ora Klubem jazzowym. Położenie to odegrało istotny wpływ na proponowaną przez nasz zespół koncepcję zagospodarowania miejsca.

Teren opracowania jest o tyle specyficzny, że pełni funkcje zarówno placu- skweru osiedlowego, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy, jak również jest miejscem wykorzystywanym przez ogół mieszkańców miasta, użytkowników Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także miejscem wiążącym centrum miasta z instytucjami rozrywki i sztuki.
Właśnie te cechy postanowiliśmy wykorzystać i połączyć , w proponowanej przez nas koncepcji.

Układ całości oparty został na centralnym placu w kształcie muszli ślimaka, z otaczającymi i promieniście odchodzącymi od niego rabatami oraz symetrycznym szkieletem głównych ciągów komunikacji pieszej. Centralnym punktem placu jest istniejąca fontanna w nieco odmienionej formie. Odsłonięto oś widokową z ulicy Stefana Żeromskiego na budynek Lecznicy Stomatologicznej, zamykającej plac w jego północnej części. Przez teren przechodzi „tańcząca ścieżka” konsolidująca strefy kulturalne miasta położone po przekątnej placu (z pn.-wsch. na pd.-zach.). Cała koncepcja akcentuje kulturalne tradycje miasta. Wijąca się ścieżka prowadzi nas przez kilka zaakcentowanych tablicami informacyjnymi przystanków. „Kierunek Kultura” prowadzący wzdłuż „tańczącej ścieżki” posiada następujące przystanki:

 • Przystanek 1. Teatr tańca, Klub jazzowy
 • Przystanek 2. Coś dla duszy- scena letnia
 • Przystanek 3. Coś dla duszy- mini galeria sztuki urządzona w istniejącym bunkrze
 • Przystanek 4. Coś dla ciała- kawiarenka
 • Przystanek 5. Rynek, Muzeum Górnośląskie, Biblioteka Miejska

Elementami centralnego „układu ślimaka” są scena oraz plac zabaw. Scena wraz z widownią znajduje się na podwyższeniu terenu, wprowadzając stopniowanie wysokości na płaskiej płaszczyźnie placu. Mogą odbywać się na niej koncerty letnie pobliskiego Teatru Tańca i Klubu jazzowego. Również plac zabaw wpisuje się w kształt muszli ślimaka. Formami urządzeń zabawowych nawiązuje do muzyki. „Plac zabaw dźwięków” może zostać wyposażony w piaskownicę w kształcie fortepianu, z klawiszami- siedziskami, czy innymi dźwiękowymi przyrządami- zabawkami (cymbały, szumiące rury, telegraf).

Elementami terenu godnymi zagospodarowania są istniejące bunkry, które w naszej koncepcji potraktowano jako dodatkową atrakcję miejsca. Pierwszy z nich może być wykorzystywany na potrzeby umiejscowionej nieopodal sceny, drugi- na zorganizowanie w nim mini galerii sztuki.

Przy głównym wejściu na teren opracowania, w miejscu istniejącej kawiarenki zaproponowano stworzenie, poszerzenie strefy gastronomiczno- usługowej. (przystanek 4.)

Z technicznego punktu widzenia postanowiono zachować istniejący parking w północnej części terenu, przed Lecznicą Stomatologiczną. Osłonięto go jednak od placu strefą roślinności.

Również nocą plac może stać się miejscem atrakcyjnym. Oświetlenie wzdłuż głównej ścieżki pieszej akcentuje nie tylko ciąg komunikacyjny, ale też symetryczną oś główną, skierowaną na budynek Lecznicy. Dodatkowe efekty świetlne akcentują centralny plac i scenę.

Układ nawierzchni jest prosty i funkcjonalny. Proponuje się wprowadzenie nawierzchni z materiałów tj.: beton, żwir, drewno, szkło. Dodatkowo można stworzyć na nich ciekawe wzory wyróżniające się kolorystyką, fakturą bądź kształtem materiałów z jakich są wykonane.

Układ roślin wokół centralnego placu jest promienisty. W tej części placu proponuje się wprowadzić ozdobne gatunki bylin lub inną roślinność niską. Kształt tych rabat kojarzyć się może z klawiszami fortepianu. Dalej plac okalają łukowato poprowadzone rabaty lub formowane krzewy. Pozostawiono łatwo dostępne przejścia na trawniki, który można wykorzystywać na rekreację bierną. Poza „układem ślimaka” z narzuconym, geometrycznym układem rabat, znajdują się luźne, swobodne nasadzenia istniejących drzew.
Zaproponowano też uzupełnienie alei drzew wzdłuż ulic okalających plac. Główne wejście zaakcentowano łukowato wygiętą rabatą.

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!