Nadzór dendrologiczny na terenie zieleni zabytkowej - budowa parkingu podziemnego przy Hali Stulecia we Wrocławiu