Nadzór dendrologiczny nad nasadzeniami 70 drzew w gminie Odolanów

[st-gallery id=”54b540045d239″]
Pod koniec kwietnia 2014 r. posadzonych 70 drzew przy drodze powiatowej łączącej miejscowości Boników i Świeca. Miejsce nasadzeń przydrożnych w gminie Odolanów zostało wybrane nieprzypadkowo. Na odcinku drogi pomiędzy Bonikowem a Świecą istniała aleja topolowa. Niestety została ona doszczętnie zniszczona podczas wichury w 2011 r. Teraz usunięte topole zostały zastąpione nasadzeniami lipy drobnolistnej – gatunkiem często stosowanym w zadrzewieniach alejowych. Nowe nasadzenia zostały uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrowie Wielkopolskim – drzewa zostaną posadzone w bezpiecznej odległości od jezdni.

Pracami kierowała animator zadrzewieniowy w gminie Odolanów Dominika Krop – Andrzejczuk, architekt krajobrazu i inspektor nadzoru terenów zieleni z Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA.

Nasadzenia zrealizowano w ramach programu Drogi dla Natury.