Nadzór dendrologiczny nad pracami pielęgnacyjnymi na 10 drzewach w gminie Strzelin

[st-gallery id=”54b446d13afa0″]
Pod koniec grudnia 2014 r. w gminie Strzelin zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne na 10 cennych przyrodniczo drzewach (w tym 6 pomnikach przyrody). Prace nadzorowała animator zadrzewieniowy w gminie Strzelin Dominika Krop – Andrzejczuk, architekt krajobrazu i inspektor nadzoru terenów zieleni z Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA. Przed przystąpieniem do prac na drzewie każdorazowo omawiany był ich zakres, sposób założenia wiązań oraz ich lokalizacja. Pielęgnacje drzew prowadzone były z zastosowaniem technik linowych, jak i z podnośnika koszowego. Prace przebiegały sprawnie, zgodnie ze sztuką arborystyczną i zasadami bezpieczeństwa.

Prace pielęgnacyjne na drzewostanie zrealizowano w ramach programu Drogi dla Natury.

Więcej o naszych działaniach w gminie Strzelin.