Nadzór dendrologiczny przy wycince drzew oraz nasadzeniach podczas realizacji inwestycji przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu