Zagospodarowanie ul. Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu

[st-gallery id=”54b072904d308″]
Koncepcja zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu

Założeniem projektu było utworzenie przestrzeni, która będzie w sposób bezkolizyjny współdzielona przez wszystkich jej użytkowników, ale także przez każdego z uczestników ruchu. Główną ideą było połączenie terenu ulic Taczaka i Garncarskiej, wraz z placem przed budynkiem dawnej Dyrekcji Kolei, stanowiącym ich strefę wejściową, w jedną całość. Współdzielona przestrzeń ma być bezpieczna zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób czasowo przebywających na terenie opracowania. Podział funkcjonalno-przestrzenny ma ułatwić koegzystencję różnych grup użytkowników, dlatego też głównym celem jest ograniczenie i spowolnienie ruchu kołowego, wprowadzenie zieleni ożywiającej miejsce, a także wprowadzenie elementów integrujących ludzi.

Konkurs (2014)

Powierzchnia: 7320 m2