Zagospodarowanie cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku

[st-gallery id=”54b1a9549c732″]
Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku

W opracowaniu zostały sporządzone:

– wytyczne konserwatorskie w zakresie wprowadzenia nowych nasadzeń;
– wytyczne konserwatorskie w zakresie lokalizacji nowych pochówków;
– projekt zagospodarowania terenu (faza szczegółowej koncepcji projektowej) zawierającej:
– program uczynnienia cmentarza poprzez wyznaczenie stref nowych pochówków, w tym wyznaczenie nowych pochówków ewangelickich,
– projekt zieleni – techniczny, z doborem roślin, zliczoną ilością egzemplarzy,
– opracowanie wytycznych dotyczących wyglądu nowych nagrobków (materiał, wielkość) oraz dot. wyglądu elementów małej architektury (materiał, propozycje przykładowych elementów).

Zamawiający: Gmina – Miasto Płock, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Projekt: 2011-2012

Powierzchnia terenu opracowania: 1,97 ha