Projekt woliery / mini-zoo

Projekt woliery / mini-zoo

Woliera dla ptactwa, ewentualnie dla miniaturowych zwierząt, podzielona na 3 części w rzucie oparte o kształt sześcioboku (plaster miodu). Jedna z części zagospodarowana na potrzeby przebywania ptactwa nocą lub w chłodne dni. Podzielona wewnętrznie na dwie symetryczne części, każda wyposażona w grzędy, karmidła, miejsca kąpielowe, roślinność itp., odpowiednio obudowana, pozostałe dwie części stanowią wybieg z górnym osiatkowaniem.

Obiekt pełni przede wszystkim funkcję ozdobna, nie przewidziano możliwości prowadzenia hodowli na większą skalę. Woliera stanowi nieprzenośną klatkę, umożliwiającą ptakom swobodę. Część wybiegowa oddzielona jest ogrodzeniem systemowym z górnym osiatkowaniem. Woliera zakłada stworzenie najlepszych, najbardziej podobnych do naturalnych, warunków: możliwość lotu, a przy trzymaniu grupy (stadka – 1 kogucik + 4-6 kurek), ptaki mogą wykazywać zachowania społeczne, jak samodzielne dobieranie par, obrona terytorium, budowa własnych gniazd itp.

Projekt woliery / mini-zoo Projekt woliery / mini-zoo

Projekt woliery / mini-zoo

Projekt woliery / mini-zoo