Projekt zagospodarowania terenu przy Szpitalu Wojewódzkim w Branicach

[st-gallery id=”54b3eabeafc0f”]
Projekt zagospodarowania terenu przy Szpitalu Wojewódzkim w Branicach

Projekt zagospodarowania terenu obejmował:
– rozwiązania komunikacji pieszej,
– nawierzchnie – ścieżki żwirowe i utwardzone z kostki,
– ukształtowanie terenu,
– odwodnienie terenu,
– projekt szaty roślinnej,
– elementy małej architektury: ławki ogrodowe z oparciem, kosze na śmieci, schody poziomowe w razie wystąpienia różnic w poziomie ogrodu, grill ogrodowy lub krąg ogrodowy, pergole, trejaże na pnącza,
– boisko do gier sportowych ze sztuczną nawierzchnią z uwzględnieniem kosza do koszykówki, ławek, bramki, słupków do siatkówki i boiska do kometki.