Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu

[st-gallery id=”54b3dbd69b1eb”]
Zagospodarowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu – praca konkursowa

koncepcja jest próbą przywrócenia dawnej świetności temu obszarowi wielkomiejskiemu, co wykreuje w tej przestrzeni nowe zachowania społeczne. Aby przełamać monotonię – podstawową wadę obecnej formy placu Nowy Targ, wynikającą z jednolitości czasu powstania, zdecydowano się w koncepcji na połączenie symetrii z różnorodnością, operowanie kontrastem, tak pod względem formy, jak i materiałów. Inspirację stanowiła tafla rozbitego szkła, która z jednej strony jest symbolicznym nawiązaniem do zniszczeń wojennych w czasie Festung Breslau, z drugiej – stanowi punkt wyjścia dla pomysłu na stworzenie w tym jednolitym pod względem architektonicznym miejscu, „rozbitej” w formie, ale użytecznej i przyjaznej przestrzeni publicznej.

Konkurs (2011)

Zobacz więcej: opis koncepcji projektowej