Świdnica, dolnośląskie

KONCEPCJA PROJEKTOWA DLA ZABYTKOWEGO PARKU

 • TYTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewiitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,18 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna, analizy przedprojektowe, koncepcja programowo-przestrzenna, uzgodnienia

Park Młodzieżowy to ciekawy historycznie park, wpisany do rejestru zabytków Świdnicy. Park jest częścią założenia promenadowego na terenie dawnych fortyfikacji miejskich.

W ramach projektu wykonano inwentaryzację dendrologiczną, analizy przedprojektowe w tym: analizę komunikacyjną, analizę dendrochronologiczną, analizę gatunkową, analizę dokumentów studialnych, koncepcję układu ścieżek,  koncepcję zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu parku, koncepcję zieleni. Dokonano doboru nawierzchni parkowych, małej architektury, doboru gatunkowego. Prace przeprowadzono z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla parku, w oparciu o kwerendę historyczną. Koncepcję uzgodniono z wałbrzyską delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

 • TYTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewiitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  11,18 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna, analizy przedprojektowe, koncepcja programowo-przestrzenna, uzgodnienia
Czytaj więcej

W koncepcji programowo- przestrzennej ujęto wytyczne konserwatorskie jak również wnioski z kwerendy historycznej. Przykładowo granice dawnego cmentarza zostały w projekcie szczególnie podkreślone nasadzeniami liniowymi w postaci niskich żywopłotów. Koncepcja zakłada odtworzenie cennego, z punktu widzenia historycznego, układu kompozycyjnego parku poprzez uczytelnienie wnętrz parkowych, układów zieleni, osi widokowych z uwzględnieniem obecnych potrzeb. Układ dawnych kleszczy (nasypy) zachowany w terenie zostanie uczytelniony poprzez uporządkowanie i podkreślenie górnych narysów nasypów nasadzeniami krzewów ozdobnych.

Inwentaryzacja dendrologiczna parku objęła ponad 2000 drzew, które zostały pomierzone, opisane pod względem sanitarnym, a później naniesione na analizie dendrochronologicznej w jednej z pięciu faz rozwoju parku. Dzięki wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej odnaleziono w parku niezwykły okaz rzadko spotykanej w Polsce odmiany klonu – klon kapadocki Acer cappadocicum o obwodzie aż 360 cm!

Projekt zieleni przewiduje zachowanie leśnego charakteru parku z uwzględnieniem uporządkowania zieleni istniejącej, uzupełnieniem istniejących alei oraz wprowadzenie zieleni średniego i niskiego piętra – krzewów naturalistycznych i ozdobnych, formowanych żywopłotów oraz pnączy. W projekcie zieleni zastosowano dobór gatunkowy oparty na roślinności rodzimej jak np. kłokoczka południowa, bez koralowy, parczelina trójlistkowa, lipa drobnolistna, sosna czarna.

Na podstawie analiz przedprojektowych w tym analizy komunikacyjnej i dendrochronologicznej (wieku zinwentaryzowanych drzew) powstał projekt układu ścieżek, który częściowo odtwarza historyczny  przebieg ścieżek. Wzdłuż ścieżek projektuje się nisze z ławkami, kosze na odpady, a przy wejściach do parku stojaki rowerowe.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 48, 53-333 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776
pracownia 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361