Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

PAK Ikropka wykonała przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

16.3.2022

PAK Ikropka wykonała przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

W ramach opracowania wykonano szereg prac uwzględniających przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w obrębie dwóch lokalizacji : Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku. Każde z drzew i krzewów zostało zinwentaryzowane, opisane i ocenione pod kątem stanu sanitarnego, następnie w projekcie gospodarki dokonano kwalifikacji do adaptacji, pielęgnacji lub wycinki sanitarnej. Na obszarze parku o powierzchni 12,5 ha zinwentaryzowano 2535 drzew oraz 12 krzewów, natomiast w obrębie cmentarza ( 5,73 ha) zweryfikowaliśmy 303 egzemplarze starodrzewia.

Na potrzeby opracowania powstał projekt nasadzeń zastępczych, kwerenda historyczna z szeregiem analiz w tym dendrochronologiczną, kompozycyjną, nawarstwienie historyczne układu komunikacyjnego oraz wytycznych projektowych, a w finalnej części projekt niewielkiego zieleńca przyległego do cmentarza.

Dzięki przedłożonemu opracowaniu Zarządca zyskał cenną wiedzę na temat historycznych i krajobrazowych uwarunkowań terenu, zestawienie dotyczące składu gatunkowego drzewostanu wraz z opisem wymaganych prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających jakie powinien podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie parku. Opracowanie to również narzędzie, które umożliwi przyszłościowe planowanie w zakresie kompozycyjnym np. odtworzeń drzewostanu.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 48, 53-333 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776
pracownia 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361