SZKOLENIE DENDROLOGICZNE – DRZEWA PRZYDROŻNE, DIAGNOSTYKA, PIELĘGNACJA, NADZÓR, WYCINKA

Szkolenie dedykowane z zakresu dendrologii dla drogowców.

7.11.2018

Ostatnio mieliśmy przyjemność przeprowadzać szkolenie dedykowane pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod tytułem „Pielęgnacja i wycinka drzew oraz nadzór nad prowadzonymi pracami”.

Szkolenie, zorganizowane przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA we współpracy ze stałymi współpracownikami – dr Marcinem Kadejem oraz z Kamillą Jaworską, dotyczyło wielu praktycznych zagadnień związanych z dendrologią, zarządzaniem drzewami przy drogach oraz ich diagnostyką, bezpieczeństwem drzew, podejmowania decyzji o wycince drzew, pielęgnacji drzew przydrożnych – spraw ważnych z punktu widzenia drogowców.

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi: rodzaje i sposoby zlecania opracowań dendrologicznych, omówienie rzetelnych inwentaryzacji, projektów gospodarki drzewostanem pod kątem zarządzania drzewami oraz pod kątem inwestycyjnym (na etapie projektu), operatów dendrologicznych, diagnostykę drzew pod kątem bezpieczeństwa, podstawy pielęgnacji drzew w kontekście planowania prac, sposobu zlecania pielęgnacji drzew, nadzór i odbiór prac pielęgnacyjnych oraz pielęgnację drzew w kontekście ochrony przyrodniczej.

Zorganizowane przez nas szkolenie było bardzo intensywne, skupiło się na praktycznych aspektach, bazujących na wieloletnim doświadczeniu dendrologicznym, projektowym oraz doświadczeniu nabytym z nadzorów dendrologicznych na budowach. Kursanci wykazali się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem w prowadzone zajęcia, żywo uczestnicząc w dyskusjach do omawianych przykładów z naszej praktyki zawodowej.

Dziękujemy Zarządowi Dróg Wojewódzkich z Zielonej Góry za skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej i zapraszamy innych chętnych do czerpania z naszych doświadczeń zawodowych i pozyskania praktycznej wiedzy. Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy zaświadczenia imienne, poświadczające zakres tematyczny szkolenia, czas jego trwania oraz kadrę prowadzącą. Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław
tel. 600 181 389, 662 670 776
biuro 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361