Zakończone prace nad Parkami Kieszonkowymi

Opracowania projektowe wraz z prowadzoną procedurą administracyjną zakończone

28.3.2019

Uzyskaliśmy wszystkie wymagane uzgodnienia wraz z zaświadczeniami Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zezwalającymi na prowadzenie prac związanych z realizacją Parków Kieszonkowych we Wrocławiu.

Prace nad trzema tematami projektowanych Parków Kieszonkowych oraz ich uzgodnień zakończono. Tematy „Ogród Pereca” przy pl. Pereca, „Psia Górka” przy ul. Grabskiego, „Pod srebrzystym klonem” przy skrzyżowaniu ul. Stysia i Owsianej są gotowe do realizacji.

W skład otrzymanych uzgodnień wchodzą między innymi uzgodnienia z: Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (ZZM), Wydziałem Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,  Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDiUM), Zarządem Zasobu Komunalnego (ZZK), Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (WUOZ), Miejskim Konserwatorem Zabytków (MKZ).

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 48, 53-333 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776
pracownia 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361