Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ( Dostawcy)

 ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA

27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

1. Administratorem Dostawcy danych osobowych jest DOMINIKA KROP-ANDRZEJCZUK PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU IKROPKA z siedzibą przy ulicy Powstańców Śląskich 118, NIP: 8992393230 , Regon: 020554020 telefon 600181389, adres e-mail: biuro@ikropka.eu

2. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą DOMINIKA KROP-ANDRZEJCZUK, co oznacza w szczególności:
a. pozyskiwanie informacji o produktach i usługach.
b. realizację zakupu oferowanych produktach(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)
c. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

3. Dostawca danych posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Dostawca  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Dane osobowe Dostawcy mogą być ujawniane przez DOMINIKA KROP-ANDRZEJCZUK podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez firmę  DOMINIKA KROP-ANDRZEJCZUK  PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU IKROPKA  umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczania (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze itp.

5. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361