KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWITALIZACJI PARKU MŁODZIEŻOWEGO W ŚWIDNICY

Koncepcja programowo-przestrzenna na potrzeby uzyskania dotacji.

29.5.2018

Zakończyliśmy prace projektowe nad koncepcją rewitalizacji dużego parku w Świdnicy! Wykonaliśmy inwentaryzację dendrologiczną dla ogromnego obszaru inwentaryzując ponad 2 tysiące drzew! Powstała koncepcja jest podstawą do pozyskania dotacji na rewitalizację parku.

Za nami praca nad projektem zabytkowego parku. W naszym zakresie prac znalazło się m.in. wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (zinwentaryzowaliśmy ponad 2000 drzew!), współpraca przy kwerendzie historycznej archiwaliów z dr. I. Bińkowską, analizy przedprojektowe (analizy układu komunikacyjnego, wnętrz krajobrazowych, powiązań i osi widokowych), jak również uzgodnienie koncepcji z Konserwatorem Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – delegatura w Wałbrzychu).

Wśród zinwentaryzowanych drzew znalazły się historyczne perełki rzadko spotykanych odmian… Więcej wkrótce w naszym portfolio!

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361