KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY WOLBROMSKIEJ WE WROCŁAWIU

Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego

5.9.2019

Prace projektowe nad realizacją zadania dot. Parku przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu są już na etapie tworzenia projektu budowlanego. Przedstawiliśmy Zamawiającemu dwie koncepcje, a na ich podstawie wykonaliśmy ostateczną koncepcję projektową - wynikową ustaleń.

Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego granice tożsame są z  granicami strefy ochrony konserwatorskiej, granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Z tego względu koncepcję projektową konsultowano z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Uzyskano stosowne uzgodnienia.

Koncepcja projektowa zakłada:

– uporządkowanie terenu parku, wprowadzenie krajobrazowego stylu założenia o wijących się ścieżkach i bujnej roślinności,

– wyposażenie terenu w elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, ławki w formie huśtawek, stojaki rowerowe oraz tablicę informacyjną,

– stworzenie strefowości parku ze względu na jego użytkowanie i przewidziane grupy docelowe (strefy wejściowe, strefa zabaw dla dzieci starszych i młodszych, strefa siłowni, strefa dla psów, strefa dla imprez plenerowych),

– założenie na terenie opracowania oświetlenia,roślinność wprowadzająca klimat „tajemniczego ogrodu”, piętrowe kompozycje roślinne dostosowane do siedlisk.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361