Kwiaty na Rondzie Powstańców Śląskich

Inwentaryzacja dendrologiczna i kwerenda dla placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu

17.10.2019

Realizujemy temat Kwiaty na placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. W tym tygodniu przeprowadziliśmy inwentaryzację zieleni. Wykonaliśmy również kwerendę.

Inwentaryzacja objęła całość obszaru ronda – w tym szpalery dębów po obrysie, wielogatunkowe grupy krzewów i wiekowe okazy drzew w grupach i solitery. Zinwentaryzowano 185 drzew i ponad 50 krzewów.

Przeprowadziliśmy kwerendę materiałów archiwalnych dostępnych w Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia we Wrocławiu, analizując układ kompozycyjny przedmiotowego terenu na przestrzeni lat.

W projekcie zieleni istotnymi wytycznymi założeń projektowych będą zinwentaryzowane gatunki istniejące, a także historyczna analiza zagospodarowania terenu.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361