NADZÓR W PARKU SZCZYTNICKIM

Nadzór przyrodniczy – dendrologiczny i entomologiczny nad wycinką drzewa zasiedlonego przez chronione gatunki owadów.

17.1.2018

Ostatnio realizowaliśmy nadzór przyrodniczy - dendrologiczny i entomologiczny nad wycinką drzewa (lipa srebrzysta), rosnącego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Wycinka drzewa była konieczna ze względów bezpieczeństwa.

W tym przypadku zgoda na wycinkę została wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (teren wpisany do rejestru zabytków).

Ze względu na fakt, że drzewo było zasiedlone przez chronione gatunki owadów: pachnicę dębową i kwietnicę okazałą, została pozyskana również odpowiednia decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zniszczenie siedliska chronionych gatunków i stosowne odstępstwa od zakazów wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Warunki decyzji RDOŚ obligowały do przeprowadzenia wycinki pod nadzorem entomologicznym. Wykonawca prac zaprosił do działań nadzorczych naszą firmę. Prace prowadzone były pod kierownictwem inspektora nadzoru dendrologicznego mgr inż. arch. kraj. Dominiki Krop-Andrzejczuk we współpracy z inspektorem nadzoru przyrodniczego, entomologiem dr. inż. Marcinem Kadejem. Drzewo wycinał doświadczony zespół arborystów – sekcyjnie. Każdy fragment grubizny został szczegółowo sprawdzony pod kątem zasiedlenia przez chronione owady. Larwy pachnicy dębowej i kwietnicy okazałej zostały wybrane i przeniesione w miejsce umożliwiające im dalszy rozwój. Próchnowisko zostało należycie zabezpieczone i przewiezione wraz z częścią drzewa w uzgodnione z zarządcą terenu miejsce – obszar Natura 2000, umożliwiające zakończenie rozwoju postaci rozwojowych gatunków chronionych owadów. Ufamy, że misja zakończy się pełnym sukcesem, dając przyrodzie w niedalekiej przyszłości kolejne pokolenie dorosłych postaci zdolnych do podjęcia rozrodu. Akcja skomplikowana, ale bardzo satysfakcjonująca.

Zapraszamy wszelkich inwestorów, zarządców, wykonawców do współpracy przy podobnych nadzorach przyrodniczych. Zastosowana minimalizacja straty w odniesieniu do gatunku jest zawsze lepsza niż rezygnacja z tego rodzaju działań ratunkowych. Należy jednak pamiętać, że jest to środek ostateczny i powinien być stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach. Bo zawsze lepiej chronić niż likwidować.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361