ODDALIŚMY OPRACOWANIE DENDROLOGICZNE – PRZEGLĄD PARKU MIEJSKIEGO W WEJHEROWIE POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA

Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa w parku miejskim

10.12.2019

Przegląd dendrologiczny w popularnym Parku Miejskim A. Majkowskiego w Wejherowie objął teren o łącznej powierzchni 11,5 ha, w podziale na pięć sektorów. W opracowaniu ujęto 2 139 drzew i krzewów. Wyróżniono prawie 50 różnych gatunków.

Park Miejski im. A. Majkowskiego położony obok wejherowskiego rynku jest jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych miasta, codziennie odwiedzaną przez setki mieszkańców i turystów. Park w 2011 r. został poddany rewitalizacji.

Prace nad przeglądem dendrologicznym rozpoczęto od przeprowadzenia wizji terenowej, co trwało łącznie prawie 2-tygodnie, następnie zebrane dane dendrometryczne, opisane zalecenia, stany sanitarne itp. przeniesiono na wersję cyfrową. Wykonane rysunki oraz wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów podsumowano w części opisowej zawierającej zestawienia tabelaryczne.

Wykonane opracowanie będzie dla Zamawiającego podstawą do zarządzania drzewostanem na kolejne sezony, dzięki niemu sprawnie wykonane zostaną prace pielęgnacyjne i wycinkowe drzew zagrażających.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361