Otrzymaliśmy nowe referencje

Referencje dot. zadania związanego z przeglądem drzewostanu parkowego w Wejherowie.

10.2.2021

Celem opracowania było wykonanie przeglądu drzew pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każde z drzew i krzewów zostało zinwentaryzowane, opisane i ocenione pod względem stanu sanitarnego, następnie w projekcie gospodarki dokonano kwalifikacji do adaptacji, pielęgnacji lub wycinki sanitarnej.

 Opracowanie objęło część powierzchni parku w podziale na pięć sektorów, o łącznej powierzchni 11,5 ha. Wykazano 2139 pozycji, w tym 2081 drzew i 58 krzewów.

Zakres wykonanego zadania :

  • przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa
  • operat dendrologiczny
  • inwentaryzacja dendrologiczna

Zadanie powierzone Pracowni Architektury Krajobrazu  IKROPKA Dominika Krop-Andrzejczuk zostało wykonane należycie i fachowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w terminie określonym umową. Polecamy Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA jako solidnego partnera do współpracy w ramach zadań związanych z dendrologią na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Dziękujemy za miłą współpracę Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361