OTRZYMALIŚMY NOWE REFERENCJE

Referencje za Nadzór inwestorski

18.7.2019

Otrzymaliśmy referencje za Nadzór inwestorski, który Dominika Krop-Andrzejczuk sprawowała w zakresie zieleni przy realizacji inwestycji w obszarze zabytkowego - modernistycznego osiedla WUWA we Wrocławiu.

Cieszą nas pozytywne referencje otrzymane od spółki Wrocławska Rewitalizacja, która poleca współpracę z IKROPKĄ w zakresie nadzorów inwestorskich, dotyczących prac na terenach zieleni oraz usług dendrologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zabytkowych.

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru WUWA we Wrocławiu” sprawowany był w okresie 3-ech lat: od sierpnia 2016 r. do maja 2019 r. Zachęcamy do obejrzenia Projekt wykonawczego zieleni w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych obszaru WUWA we Wrocławiu naszego autorstwa.

 

W zakres obowiązków Nadzoru wchodził m.in.:

–  nadzór nad zabezpieczeniem drzew na czas prowadzenia prac budowlanych,

–  wypracowanie planu ochrony drzew na placu budowy,

–  nadzór przy nasadzeniach w gruncie i w systemach antykompresyjnych, napowietrzająco-nawadniających,

–  udział w cotygodniowych posiedzeniach Rad Budowy,

–  weryfikacja jakościowa materiału roślinnego, odbiory części0we, konsultacje w sprawie nasadzeń, wizyty w szkółkach

–  weryfikacja jakościowa materiałów i dokumentacji związanej z terenami zieleni

–  sporządzanie notatek i raportów z dokonywanych czynności, uwag i zaleceń do realizowanych prac

–  weryfikacja projektu powykonawczego oraz operatu kolaudacyjnego w zakresie dotyczącym terenów zieleni

–  uczestnictwo w odbiorach etapowych i końcowych

 

oraz czynności dodatkowe związane ze specyfiką obszaru inwestycji i przebiegu prac, w tym:

–  konsultacje i nadzór nad pracami przy pomniku przyrody – dąb im. Piotra Włosta (rozbiórka nawierzchni i pawilonu, budowa nawierzchni, prace ziemne, weryfikacja badań jakościowych ziemi urodzajnej, nadzór wymiany gleby)

–  konsultacje i nadzór nad wymianą gleby z grzybnią flagowca olbrzymiego po usuniętym buku z zastosowaniem technologii air-spade, wymianą gleby w obszarze wycinki

–  udział w konsultacjach, korespondencji i spotkaniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządem Zieleni Miejskiej Wrocławia, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, mieszkańcami osiedla,

–  nadzór nad pracami dot. siedlisk chronionych — częściowa reedukacja siedliska dot. drzewa zasiedlonego chronionymi chrząszczami: kozioróg dębosz, pachnica dębowa i.in

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361