Park Andersa

15.3.2022

Koncepcja Parku Andersa rozpatrywana jest w kontekście powiązań funkcjonalno-przestrzennych klinu południowego. Proce terenowe i studyjne jako składowa koncepcji.

Koncepcja Parku Andersa rozpatrywana jest w kontekście powiązań funkcjonalno-przestrzennych klinu południowego. Park jest częścią południowego ciągu rekreacyjnego biegnącego od osiedla Partynice-Ołtaszyn-Wojszyce do centrum miasta i Dworca Głównego. Wzdłuż niego zlokalizowane są istotne dla całego miasta ośrodki sportowe (Aquapark, CR Spiska), infrastruktura sportowa (Pumptrack Black Wheel, Parkour Park), ośrodki oświaty (LO V, ZSG, ZS nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Przedszkole nr 49) oraz ośrodki zdrowia (Wojskowy Szpital Kliniczny, PAN, Przylądek Nadziei, Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

Park Ansersa wchodzi w skład klinu południowego Wrocławia, czyli ciągu terenów zieleni, w którego skład wchodzi Wzgórze Andersa, Park Andersa, Park Skowroni, liczne ogrody działkowe oraz cmentarze. Każdy park ma swój charakter, z którym kojarzony jest przez mieszkańców Wrocławia.

Sam Park Andersa można określić jako park „przejściowy”. Graniczy z zajezdnią tramwajową, LO V, Zespołem Szkół nr 2, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, trafostacją oraz ośrodkiem sportowym na ul. Spiskiej. Odpowiedni układ komunikacyjny odwoływać powinien się do lokalnych uwarunkowań.

Charakter parku został określony przez historyczne zagospodarowanie tego terenu. Układ ortogonalny ścieżek, jak i alei drzew, to pozostałość po dawnych cmentarzach.

Bohaterem parku stał się niedźwiedź Wojtek adoptowany przez żołnierzy 22 kompanii zaopatrywania artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa. Wojtek brał udział w bitwie o Monte Cassino. W jednostce nadano mu stopień kaprala.
Nasza pracownia przeprowadziła szereg prac terenowych oraz studyjnych, w wyniku których powstanie koncepcja zagospodarowania parku.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361