Podpisaliśmy Umowy na 3 nowe tematy projektowe

Nowe zlecenia projektowe na zagospodarowanie parków

4.4.2019

Z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu podpisaliśmy trzy nowe Umowy na projekty zagospodarowania terenów. Dwa z nich to projekty wybrane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Nowo podjęte tematy projektowe w naszej Pracowni to:

–  Zielone Wojszyce. Projekt zagospodarowania terenu skweru przy ulicy Kosmicznej, Chlebowej i Spokojnej we Wrocławiu. – w ramach WBO 2018

– Złotnicki Gródek dla dzieci. Projekt zagospodarowania fragmentu terenu Parku Złotnickiego we Wrocławiu.  – w ramach WBO 2018

– Park przy ul. Wolbromskiej. Projekt zagospodarowania terenu.

Wszystkie projekty zostaną rozpoczęte od szczegółowej inwentaryzacji terenu i inwentaryzacji dendrologicznej, która pozwoli uzyskać informacje na temat istniejących drzew i krzewów, ich stanów, obwodów i walorów kompozycyjnych.

Następnie o każdego tematu projektowego zostaną stworzone dwie koncepcje zagospodarowania do konsultacji z Zamawiającym i Liderem projektu WBO. Na podstawie wyłonionej koncepcji powstanie projekt budowlany do uzgodnień z odpowiednimi Urzędami. Efektem końcowym bedzie projekt wykonawczy wraz z kosztorysami, przedmiarami i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361