PRACA DLA PROJEKTANTA

Poszukiwany architekt/ architekt krajobrazu do pracy we wrocławskiej Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu IKROPKA.

5.2.2021

Poszukiwany architekt/ architekt krajobrazu do pracy we wrocławskiej Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu IKROPKA.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność: pon. – pt. – praca w systemie hybrydowym (na czas pandemii) tj. częściowo w biurze pracowni, częściowo home – office oraz praca w terenie.
 • Dobra obsługa Auto CAD-a w najnowszych wersjach, Photoshop (lub inny program graficzny), Office (Word, Excel).
 • Rysunek odręczny – Umiejętność przedstawienia wizji, pomysłów własnych na poczet spotkań z Klientami oraz wewnętrznych spotkań roboczych w pracowni.
 • Znajomość podstaw projektowania terenów publicznych – skwerów, placów, ogrodów miejskich itp. (bez konieczności znajomości roślin, do tego w pracowni są odrębni specjaliści). 
 • Umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu – koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy w zakresie wykonywania samodzielnych rysunków, współpracy z projektantami branżowymi, opisów do projektów, specyfikacji technicznej.
 • Umiejętność przygotowania projektu drobnych form architektonicznych – podesty, schody, murki, siedziska, elementy zabawowe dedykowane dzieciom itp. (we współpracy z naszym konstruktorem).
 • Podstawowa wiedza ogólnobudowlana w zakresie znajomości materiałów do projektów elementów małej architektury, nawierzchni.
 • Umiejętność zarządzania projektem, samodzielnego prowadzenia projektu zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej –  terminy, podział na mikrozadania, realizacja celów, podzlecanie prac podwykonawcom, uzgodnienia urzędowe.
 • Wysoka motywacja do pracy w projektowaniu przestrzeni publicznej, architekturze krajobrazu, otwartość i chęć rozwoju i dokształcania się w zakresie rozwiązań projektowych, technicznych, proekologicznych charakterystycznych dla tego typu przestrzeni.
 • Cechy osobowe: umiejętności komunikacyjne, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność dostosowania się, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, pracowitość, wysoka kultura osobista, poczucie estetyki. 

 

Oferujemy:

 • Prace w pracowni o ugruntowanej pozycji na polskim rynku architektury krajobrazu, z doświadczeniem od 2007 r.
 • Pracę przy ciekawych zleceniach – tereny rekreacyjne jak skwery, place miejskie, tereny zewnętrzne osiedli, parki i ogrody miejskie, naturalne, tematyczne place zabaw itp.
 • Współpracę w doświadczonym zespole architektów krajobrazu.
 • Stanowisko pracy – komputer i oprogramowanie
 • Asystenta do pomocy przy prowadzonych projektach.
 • Umowę cywilnoprawną
 • Miłą atmosferę w pracy 

 

Kandydatów prosimy o przesłanie:

 • CV ze zdjęciem, datą urodzenia
 • Portfolio

na maila: rekrutacja@ikropka.eu 

Termin przesyłania kandydatur : do końca lutego 2021 r.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361