Prace w ramach I etapu w Parku Uśmiechu są zakończone

20.11.2020

Prace związane z rewitalizacją Parku Uśmiechu przy ulicy Wolbromskiej we Wrocławiu wg. naszego projektu - etap I są zakończone i odebrane.

Dla PAK IKROPKA jest to wyjątkowa inwestycja, bo poprzedzona wieloletnią pracą – najpierw  społeczną, podczas której przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami, by później  na podstawie zebranych danych – potrzeb mieszkańców – utworzyć  koncepcję na potrzeby Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dot.  zagospodarowania tego terenu. 

Powstały nowy naturalny plac zabaw (dla dzieci starszych typu „małpi gaj” i młodszych –  do zabaw w piasku), siłownia zewnętrzna, polana rekreacyjna z dostępem dla psów, skorygowany układ ścieżek z innowacyjnymi obrzeżami drewnianymi, chroniącymi system korzeniowy drzew, wielkoobszarowe rabaty krzewiasto – bylinowe, latarnie oraz szafka do organizowania imprez plenerowych, a także elementy małej architektury i wyposażenia terenu (ławki, stojaki na rowery, tablice edukacyjno – informacyjne, kosze na odpadki, głazy ozdobne).

Cieszymy się z kolejnej zrealizowanej inwestycji wg naszego projektu i jednocześnie dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej we Wrocławiu za zaufanie i współpracę.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361