PREZENTACJA PARKÓW KIESZONKOWYCH NA EVENCIE RADY OSIEDLA

Parki Kieszonkowe IKROPKI

20.5.2019

Podczas eventu zakładania łąki kwietnej przy wrocławskim Sky Towerze zorganizowano prezentację osiągnięć Rady Osiedla Powstańców Śląskich.

Wśród prezentowanych projektów zaprezentowano również Parki Kieszonkowe naszego autorstwa: „Pod Srebrzystym klonem”, „Ogród Pereca” i „Psią Górkę”. Wszystkie te projekty zostały zgłoszone we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, a następnie wykonane przez naszą Pracownię w 2018 r. i przynajmniej jeden z nich Miasto Wrocław planuje zrealizować jeszcze w tym roku!

Każdemu z Parków nadano indywidualnie wypracowany, dopasowany do miejsca i potrzeb charakter, więcej na ich temat w naszym portfolio:

„Pod Srebrzystym Klonem” przy ulicy Owsianej, Stysia;
„Psia Górka”przy ulicy Grabskiego;
„Ogród Pereca” przy ulicy Pereca naprzeciwko placu Pereca.

Fot. Martyna Wilk

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361