Projekt ochrony drzew na placu budowy

Nasza pracownia  wykonuje operaty dendrologiczne rozszerzone o analizę możliwości uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją oraz projekt  ochrony drzew na placu budowy.

27.9.2022

Na potrzeby inwestora nasza pracownia wykonuje operaty dendrologiczne rozszerzone o analizę możliwości uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją oraz projekt ochrony drzew na placu budowy.

Opracowanie to –  oprócz podstawowych informacji na temat składu gatunkowego, parametrów drzew oraz stanu sanitarnego ich zachowania, czy gospodarki drzewostanem zawiera informację czy i w jaki sposób można uniknąć kolizji z drzewostanem na placu budowy.  Analiza ta przeprowadzana jest w oparciu o aktualny projekt zagospodarowania terenu,  inwentaryzację dendrologiczną oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew (SOD).  Projekt  ochrony drzew na placu budowy zawiera wytyczne dotyczące tego jak postępować w przypadku prac w zasięgu strefy ochrony drzew (SOD), m.in. sposób zabezpieczenia drzew (pni, koron) i krzewów,  wykonania drogi tymczasowej dla pojazdów lub pieszych, realizację przecisków, zalecenia dotyczące prowadzenia prac ziemnych oraz prac w koronach drzew.  Tak kompleksowe opracowanie daje inwestorowi rzetelne narzędzie do dalszych działań oraz możliwość realnej ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361