PROJEKT POWYKONAWCZY DLA PARKU SIKORSKIEGO W ŚWIDNICY

Już po realizacji projektu rewaloryzacji w zabytkowym parku tworzymy projekt powykonawczy zieleni!

15.10.2018

Zakończyły się prace realizacyjne Parku Sikorskiego, jesteśmy już po oficjalnym otwarciu, które zorganizowało Miasto Świdnica z Panią Prezydent. Park cieszy mieszkańców i zdobywa wciąż nowe słowa uznania, za które serdecznie dziękujemy!

Tymczasem Miasto Świdnica zleciło nam wykonanie projektu powykonawczego parku. Cieszymy się, na kontynuację współpracy przy temacie, który mieliśmy przyjemność prowadzić od początku – od koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji parku, przez projekt wykonawczy zieleni, nadzór autorski nad realizacją, aż po projekt powykonawczy.

Prace przy realizacji projektu powykonawczego polegały na wykonaniu części opisowej i rysunkowej dla zieleni. Na miejscu dokonano pomiarów terenowych, zliczeń oraz weryfikacji lokalizacji i gatunków posadzonych roślin.

Projekt zakładał nasadzenia drzew i krzewów – kompleksową kompensację ubytków zieleni w zamian za przeprowadzone wycinki. Odnowienie zdegradowanej zieleni wysokiej polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki takie jak dąb szypułkowy czy buk pospolity oraz dokomponowanie pojedynczych nasadzeń drzew charakterystycznych dla historycznego założenia t.j. klonu pospolitego ‘Lorbergii’ czy choiny kanadyjskiej.

Przywrócenie warstwy zieleni niskiej miało istotne znaczenie m.in. ze względu na ukształtowanie terenu. Nowo posadzona roślinność przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, a tym samym poprawi stateczność zboczy i skarp. W efekcie nasadzeń powstało bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni tworzące dogodne warunki dla ptaków, owadów, drobnych ssaków.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361