PROJEKT ZIELENI DLA BIUROWCA W ŁODZI

Zieleń w otoczeniu budynku biuro-usługowego, zieleń na dachu.

7.8.2019

Rozpoczęliśmy prace projektowe nad koncepcją zieleni w zagospodarowaniu terenu nowo powstającego budynku biurowo-usługowego w Łodzi. Projekt zieleni w większości skupia się na terenie stropodachu garażu podziemnego.

W zakres prac IKROPKI wchodzi koncepcja wstępna, koncepcja projektowa oraz projekt wykonawczy. Projekt obejmuje całość terenów w otoczeniu biurowca. Celem projektu jest zaprojektowanie atrakcyjnej, reprezentacyjnej zieleni.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361