Przygodzice, wielkopolskie

PROJEKT PROPRZYRODNICZY W DUCHU EDUKACYJNYM

 • TUTUŁ|
  Projekt wraz z wykonawstwem i nadzorem przyrodniczej ścieżki dydaktycznej z tablicami edukacyjnymi i projektem zieleni w Przygodzicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • PROJEKTANCI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • PROJEKT GRAFICZNY TABLIC|
  N. Bogucka
 • ROK|
  2015-2016
 • POWIERZCHNIA|
  6892 m2
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczy poprzedzony inwentaryzacją, nadzór autorski

To dzięki inicjatywie lokalnej w Przygodzicach powstało Alejowe Arboretum.Droga polna prowadząca na stawy to piękny zakątek porośnięty typową, rodzimą roślinnością, a także częsty szlak spacerowy mieszkańców oraz turystów rowerowychi pieszych. Projekt Alejowe Arboretum miał zwrócić uwagę na ogromne znaczenie zadrzewień śródpolnych w kontekście zachowania bioróżnorodności i utrzymania ciągłości ekosystemów.

Tu, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” opracowaliśmy nietypowy i wymagający projekt.

 • TUTUŁ|
  Projekt wraz z wykonawstwem i nadzorem przyrodniczej ścieżki dydaktycznej z tablicami edukacyjnymi i projektem zieleni w Przygodzicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • PROJEKTANCI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • PROJEKT GRAFICZNY TABLIC|
  N. Bogucka
 • ROK|
  2015-2016
 • POWIERZCHNIA|
  6892 m2
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczy poprzedzony inwentaryzacją, nadzór autorski
Czytaj więcej

Projekt polegał na zinwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych terenu oraz zaprojektowaniu nowych nasadzeń dobranych pod kątem zachowania bioróżnorodności.  Zadanie to wymagało przeprowadzenia analiz warunków lokalnych i powiązań przyrodniczych z roślinnością terenów przylegających. Nowe nasadzenia uzupełniły istniejące zadrzewienia, a dobór gatunkowy nowych nasadzeń to min.: wiśnia ptasia, topola biała, klon pospolity, lipa drobnolistna, jabłoń, grusza, róża, a także wierzba biała, czy olsza czarna. W celach edukacyjnych zaprojektowano tablice dydaktyczne wraz z ich opracowaniem graficznym i merytorycznym. Każdy z nasadzonych gatunków otrzymał swój numerek, którym został opisany na jednej z tablic oraz oznaczony w terenie zawieszonym na gałązce kolorowym numerkiem.  Dodatkowo wykonano projekt elementów małej architektury.

Pamiętajmy, że w silnie odlesionym krajobrazie rolniczym zadrzewienia śródpolne tworzą korzystny dla upraw mikroklimat. Zwiększają zdolności retencyjne gleb, zmniejszają erozję wodną i wietrzną. Bezpośrednia bliskość zadrzewień śródpolnych i pól uprawnych wpływa pozytywnie na wielkość plonów. Zjawisko to sięga na odległość nawet 30-krotności wysokości zadrzewień!

Aleje śródpolne to także środowisko życia mnóstwa małych i dużych zwierząt. Jedno drzewo z perspektywy przyrodnika jest jak dom wielorodzinny – zamieszkuje w nim szereg bezkręgowców, ptaków, ssaków, płazów, gadów, a także roślin i grzybów; w takim ujęciu aleja to tętniące życiem wielogatunkowe osiedle!

W skali środowiskowej zadrzewienia alejowe pełnią wiele ważnych funkcji m.in. ich obecność wpływa na poprawę czystości powietrza, powoduje obniżenie temperatury powietrza, wzrost wilgotności; także na poziomie gleb aleje mają swoje zasługi w oczyszczaniu ich z zanieczyszczeń przemysłowych.

Inwestycja została zrealizowana pod nadzorem autorskim w 2016 r.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361