Lubin, dolnośląskie

WYTYCZAMY KRĘGI

 • TUTUŁ|
  Opracowania projektowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół Galerii Handlowej „CUPRUM ARENA” w Lubinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Prestiż MGC Inwest
 • PROJEKT ANCI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2009
 • POWIERZCHNIA|
  3,57 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu, zieleni i małej architektury

Budynek galerii handlowej w nowoczesnym stylu oparty na planie koła z wejściami od trzech stron zdefiniował charakter i układ zagospodarowania terenu wokół niego.

W ramach opracowania wykonano projekt zagospoda- rowania terenu, projekt wykonawczy zieleni, projekt koncepcyjny „skaczącej fontanny”, projekt koncepcyjny elementów małej architektury, projekt doboru elementów małej architektury katalogowej, projekt ciągów pieszo-kołowych i układu nawierzchni oraz projekt oświetlenia z doborem elementów oświetleniowych.

 • TUTUŁ|
  Opracowania projektowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół Galerii Handlowej „CUPRUM ARENA” w Lubinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Prestiż MGC Inwest
 • PROJEKT ANCI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2009
 • POWIERZCHNIA|
  3,57 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu, zieleni i małej architektury
Czytaj więcej

Projekt zieleni przy Cuprum Arenie uwzględnia wytyczne dotyczące dopuszczalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od budynków i urządzeń infrastruktury. Wszystkie rośliny zostały dobrane odpowiednio do stanowisk przyszłego bytowania, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia i poziomu wód gruntowych.

Miejsce na roślinność w rejonie wejścia A jest mocno ograniczone ze względu na przewidywane duże natężenie ruchu pieszo-kołowego (przejścia dla pieszych i wjazd do rotundy ze „ślimakiem”). W tym rejonie zastosowano więc jedynie niską roślinność w postaci szpalerów krzewów, podkreślających ciągi piesze. Dopełnienie stanowią rabaty bylinowe oraz roślinność płożąca w kontrastowych zestawieniach. Po obrysie rotundy, od strony południowej i wschodniej, w specjalnie zaprojektowanej donicy, zostaną nasadzone rośliny pnące. Poprowadzone na linkach stalowych, stworzą zieloną elewację tej części obiektu handlowego.

Rejon wejścia B to strefa o najbardziej reprezentacyjnym charakterze, która po otwarciu galerii handlowej ma stać się nowym centrum Lubina. Planując tą strefę wzięto pod uwagę bryłę budynku z ogromną przeszkloną powierzchnią wejścia, ale także przewidywane duże natężenie ruchu pieszego. Do głównego wejścia prowadzi szeroka alejka przystosowana do ruchu kołowego (obsługa serwisowa zieleni, służby techniczne, opróżnianie pojemników na śmieci, itp.). Dostęp do tej strefy od  ul. gen. W. Sikorskiego umożliwiają dodatkowo dwie ścieżki. Centralny punkt stanowi umiejscowiony pośrodku placu element wodny w postaci fontanny. W tym rejonie zaplanowano amfiteatr wkomponowany w skarpę od strony ul. gen. W. Sikorskiego. Po drugiej stronie sceny na murku okalającym plac przewidziano dodatkowo siedziska dla kilkudziesięciu osób. Od strony kanału Baczyna przewidziano usypanie skarpy o łagodnym stoku. W tym miejscu zdecydowano się na zastosowanie roślinności średniej i wysokiej, co pozwoli ukryć przed okiem klientów galerii mało atrakcyjne sąsiedztwo na drugim brzegu kanału Baczyna.

Planując układ przestrzenny rejonu wejścia C pod uwagę brano przede wszystkim bliskie sąsiedztwo rynku i lokalizację przystanków komunikacji miejskiej. Układ ścieżek uwzględnia także łatwy dostęp pieszych do kładek nad kanałem Baczyna, a w konsekwencji do samego wejścia C, ulokowanego już na drugim brzegu kanału. Roślinność wysoką tego rejonu stanowi istniejąca aleja lipowa, którą proponuje się uzupełnić o brakujące egzemplarze.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361