Płock, mazowieckie

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 • TUTUŁ|
  Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku (etap I i II)
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina – Miasto Płock, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • PROJEKT ANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Pióro
 • ROK|
  2011-2012
 • POWIERZCHNIA|
  1,97 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu z projektem zieleni i projektem uczynnienia cmentarza

Cmentarz ewangelicko – augsburski w Płocku został założony na początku XIX wieku. Nekropolia podzielona jest na dwie części: północną sakralną z kaplicą parafialną i budynkami gospodarczymi oraz południową grzebalną – silnie zadrzewiony fragment.

W opracowaniu zostały sporządzone wytyczne konserwatorskie w zakresie wprowadzenia nowych nasadzeń i lokalizacji nowych pochówków oraz projekt zagospodarowania terenu zawierający program uczynnienia cmentarza wraz z projektem zieleni. Projekt zieleni został poprzedzony inwentaryzacją i projektem gospodarki drzewostanem istniejącym.

 • TUTUŁ|
  Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku (etap I i II)
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina – Miasto Płock, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • PROJEKT ANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Pióro
 • ROK|
  2011-2012
 • POWIERZCHNIA|
  1,97 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu z projektem zieleni i projektem uczynnienia cmentarza
Czytaj więcej

Do usunięcia przewidziano drzewa i krzewy w złym stanie zdrowotnym oraz w wieku do 10 lat. Przeprowadzono wycinki kompozycyjne. Miało to na celu uporządkowanie przestrzeni cmentarza, odtworzenia powiązań widokowych z otoczeniem, utworzenie nowych miejsc pochówków oraz doświetlenie podłoża przed wprowadzeniem niskiej roślinności ozdobnej. Inspiracją doboru gatunkowego nowych nasadzeń były naturalne zbiorowiska roślinne, szczególnie grądowe.

Do przestrzeni cmentarza wprowadzono szpalery drzew, przez co podkreślono układ projektowanych alei. Szpalery rosnące w częściach skrajnych uzupełniono o nowe nasadzenia.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361