Pomnikowy Dąb Krzyżowy pod nadzorem dendrologicznym IKROPKI

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody "Krzyżowe Dęby" w kontekście jego stanu sanitarnego oraz zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pod kątem bezpieczeństwa; Nadzór dendrologiczny nad pracami arborystycznymi na pomnikowym Dębie Krzyżowym
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Strzelin
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • NADZÓR DENDROLOGICZNY|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • NADZÓR ENTOMOLOGICZNY|
  dr M. Kadej
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  opinia dendrologiczna, nadzór dendrologiczny nad wykonaniem prac arborystycznych

Pomnikowy Dąb Krzyżowy jest jednym z trzech drzew, które wspólnie tworzą zbiorowy pomnik przyrody „Dęby Krzyżowe”. Ze względu na jego stan Gmina Strzelin zleciła IKROPCE wykonanie specjalistycznej opinii dendrologicznej w kontekście stanu sanitarnego oraz zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pod kątem bezpieczeństwa.

W ramach opinii wykonaliśmy pomiary dendrometryczne drzewa, szczegółowo sprawdziliśmy jego stan sanitarny analizując stan zachowania pnia i korony, a także warunki sytuacyjno-gruntowe w obrębie systemu korzeniowego. Porównaliśmy stan drzewa z danymi archiwalnymi z 2015 roku, kiedy to wykonywaliśmy wspólne opracowanie – opinię dendrologiczną wszystkich trzech Dębów Krzyżowych.

Przedmiotowe drzewo – dąb szypułkowy (Quercus robus) o obwodzie 478 cm, wysokości 10 m, średnicy korony 5×4 m, okazało się być w złym stanie sanitarnym. Jednocześnie potwierdzono siedlisko chronionego gatunku chrząszcza – pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody "Krzyżowe Dęby" w kontekście jego stanu sanitarnego oraz zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pod kątem bezpieczeństwa; Nadzór dendrologiczny nad pracami arborystycznymi na pomnikowym Dębie Krzyżowym
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Strzelin
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • NADZÓR DENDROLOGICZNY|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • NADZÓR ENTOMOLOGICZNY|
  dr M. Kadej
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  opinia dendrologiczna, nadzór dendrologiczny nad wykonaniem prac arborystycznych
Czytaj więcej

Zaleceniem opinii było założenie na pniu drzewa trzech obejm stalowych na różnych wysokościach drzewa. Takie działanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu drzewa, a także ochronę siedliska chronionej pachnicy dębowej.

Zalecone prace pielęgnacyjne zostały uzgodnione m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wykonanie prac zabezpieczających przebiegło pod nadzorem dendrologicznym świadczonym przez Inspektorów IKROPKI: Dominikę Krop-Andrzejczuk i Pawła Andrzejczuka, nadzór entomologiczny świadczył stały współpracownik IKROPKI dr Marcin Kadej, a wykonawcą samych prac arborystycznych był Dendrobates Wojciech Trzonkowski.

Dzięki modelowo przeprowadzonym działaniom udało się zabezpieczyć zarówno otoczenie wokół drzewa –  sąsiedztwo szlaków turystycznych pieszo – rowerowych, sam pomnik przyrody, jak i siedlisko znajdujące się we wnętrzu pnia.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361