Brwinów, mazowieckie

JAK POSTĘPOWAĆ Z DRZEWAMI?

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016

IKROPKA zorganizowała kolejne szkolenie z cyklu „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”  tym razem w Brwinowie. IKROPKA pełniła w Brwinowie rolę animatora programu „Drogi dla Natury”, którego kontynuacją było zorganizowane szkolenie.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznali metody przyrodniczej inwentaryzacji drzew. Dowiedzieli się na co zwrócić uwagę przy ocenie wartości przyrodniczej drzewa oraz poznali bogactwo gatunków zwierząt, grzybów i porostów związanych z drzewami. Uczestników przeszkolono także w zakresie właściwej pielęgnacji drzew.

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
Czytaj więcej

Drugi dzień skupiał się głównie wokół zagadnień inwestycji i zarządzania wokół drzew. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu „jak chronić drzewa podczas procesów inwestycyjnych – by nie uszkodzić drzewa i jego systemu korzeniowego”, a ponadto – na co zwracać uwagę przy nasadzeniach? Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja nt. prawnych aspektów wydawania decyzji o wycince.

IKROPKA przedstawiła wyniki szeregu opracowań wykonanych w ramach programu „Drogi dla Natury” na terenie gminy Brwinów. Dokonano przeglądu wszystkich cennych przyrodniczo alei. W sumie zinwentaryzowano 93 aleje o łącznej długości 37 580 km!

Spośród zinwentaryzowanego drzewostanu wyznaczono 10 drzew do specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych oraz 10 drzew do dalszych prac pielęgnacyjnych z wykorzystaniem technik linowych. W ramach programu pod nadzorem IKROPKI została również nasadzona nowa aleja.

Podsumowaniem prac na terenie gminy stał się obszerny dokument „Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Brwinów”, zawierający dokładną charakterystykę wszystkich alej oraz zalecenia i rekomendacje związane z ochroną drzew i prowadzeniem nowych nasadzeń.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361