Wrocław, dolnośląskie

EKSPERTYZA POD KĄTEM OCHRONY DRZEWA

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna dot. ochrony drzewa w kontekście inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamieniec
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna, plan ochrony drzewa

W ramach opracowania dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych przedmiotowego drzewa, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, dokładna średnica korony, wysokość) oraz szczegółowo opisano stan zdrowotny; za pomocą dalmierza laserowego dokładnie zmierzono średnicę rzutu korony.

Realizacja inwestycji drogowej, prac ziemnych w bliskim sąsiedztwie drzewa (w zakresie systemu korzeniowego obejmującego zasięg rzutu korony i ok. 1,5 m więcej) ma zwykle negatywne oddziaływanie na drzewo, co obserwuje się najczęściej po około 3 latach od zakończenia inwestycji.

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna dot. ochrony drzewa w kontekście inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamieniec
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna, plan ochrony drzewa
Czytaj więcej

Jesion wyniosły posiada największy zasięg korzeni bocznych spośród wszystkich rodzimych europejskich drzew (sięgają zwykle kilka – kilkanaście metrów dalej poza rzut korony). Korzenie silne, dobrze znoszą przesadzanie, są wrażliwe na mocno zbitą glebę.

Stan pnia zdiagnozowano szczególnie w dolnej części, przy użyciu młotka gumowego. Sprawdzono także drzewo pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Dokonano dokładnej analizy otoczenia drzewa w kontekście planowanej inwestycji. Prace ziemne prowadzone po stronie zachodniej drzewa – głęboki wykop  i związane z nimi redukcje i uszkodzenia systemu korzeniowego nie dają drzewu najlepszych rokowań.

Sformułowano wnioski i zalecenia  do zmiany projektu inwestycji m.in. zalecenie zastosowania ekranu przeciwkorzeniowego oraz cofnięcie planowanego wykopu i przeprojektowanie ściany rampy, co pozwoli na oszczędzenie części systemu korzeniowego. Sporządzono wytyczne dla ochrony drzewa na placu budowy oraz szczegółowe zalecenia pielęgnacyjne w obrębie korony i systemu korzeniowego poprzez zastosowania specjalistycznych zabiegów arborystycznych przy drzewie.

Podjęcie działań zaradczych może w znacznym stopniu wzmocnić drzewo i dać mu większe szanse na przeżycie przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361