Wrocław, Dolnośląskie

DZIKI PARK PRZY IDZIKOWSKIEGO - 4 PRZYRODA W CENTRUM MIASTA

 • TYTUŁ: |
  Projekt budowlany i techniczny wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Park przy ul. Idzikowskiego – etap I”
 • LOKALIZACJA:|
  Wrocław, ul. Idzikowskiego, ul. Metalowców
 • ZAMAWIAJACY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, P. Żywicki, N. Bańdo, J. Trzaska, D. Kociemba, J. Mielcarek
 • WIZUALIZACJE:|
  N. Bańdo
 • LATA:|
  2021-2022
 • POWIERZCHNIA:|
  88 606m2
 • ZAKRES:|
  analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt elektryki, projekt wykonawczy zieleni, opracowanie danych dendrologicznych celem wprowadzenia do SIP, kosztorys, przedmiar, projekt graficzny tablic informacyjnych, identyfikacja wizualna, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.

Przemiany w mieście są niekończącym się procesem, który wymaga stawiania nowych pytań i poszukiwania rozwiązań najbardziej adekwatnych do panującej sytuacji. W dobie zmian klimatu kluczowe staje się nowe spojrzenie na zieleń, zrozumienie i docenienie procesów zachodzących naturalnie w środowisku przyrodniczym. W ramach projektu zagospodarowania parku przy ul. Idzikowskiego wspieramy te procesy i naśladujemy je tak, aby tereny zieleni w mieście stały się bardziej odporne i różnorodne.

Teren opracowania zlokalizowany jest we Wrocławiu między ul. Ludwika Idzikowskiego i ul. Metalowców, na wrocławskim osiedlu Gądów Mały. Historycznie obszar obecnego Parku stanowił miejsce składowania materiałów budowlanych w czasie budowy osiedla Gądów Mały. Pamiątką tamtych czasów są pozostawione do dziś fragmenty płyt betonowych, urobku oraz widoczne w terenie ławy fundamentowe po budynkach tymczasowych, które były zapleczem dla budowniczych osiedla Gądów Mały. Teren parku pozostawiony na lata bez znacznej ingerencji ulega naturalnym procesom przyrodniczym zachwycając bioróżnorodnością dzikiej przyrody.

 • TYTUŁ: |
  Projekt budowlany i techniczny wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Park przy ul. Idzikowskiego – etap I”
 • LOKALIZACJA:|
  Wrocław, ul. Idzikowskiego, ul. Metalowców
 • ZAMAWIAJACY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, P. Żywicki, N. Bańdo, J. Trzaska, D. Kociemba, J. Mielcarek
 • WIZUALIZACJE:|
  N. Bańdo
 • LATA:|
  2021-2022
 • POWIERZCHNIA:|
  88 606m2
 • ZAKRES:|
  analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt elektryki, projekt wykonawczy zieleni, opracowanie danych dendrologicznych celem wprowadzenia do SIP, kosztorys, przedmiar, projekt graficzny tablic informacyjnych, identyfikacja wizualna, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.
Czytaj więcej

Głównymi założeniami projektu było:

– uporządkowanie ścieżek, wytyczenie głównych tras spacerowych;

– zachowanie pobudowlanego, surowego charakteru miejsca;

– idea zagospodarowania parku oparta na  motywach placu budowy;

– opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego uwzględniającego plac zabaw dla dzieci starszych, maluchów oraz psi wybieg;

– podkreślenie procesów sukcesji naturalnej zachodzącej na terenie parku oraz stworzenie przestrzeni na rozwój czwartej przyrody;

– edukacyjny i eksperymentalny charakter parku oparty o zasady bioróżnorodności i sukcesji naturalnej oraz ograniczenie ingerencji w zachodzące procesy przyrodnicze.

 

Celem projektu jest nadanie parkowi narracyjnego charakteru odwołującego się do placu budowy, twórców miejskich przemian – urbanistów, budowlańców, architektów.. Planowane jest utrzymanie miejsc aktywności w prostym, geometrycznym stylu. Proces projektowania, zmagań z fizyką i pracy rąk ludzkich, był punktem wyjścia dla aranżacji placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych. Wśród projektowanych stref aktywności możemy wyróżnić:

 • Plac budowy – miejsce zabaw i kreowania. To tutaj stanie ogromna koparka z wnętrzem pełnym atrakcji oraz fabryka piasku. Na placu zabaw zaplanowano również sprzęty do balansu i równoważnie, dzięki którym dzieci mogą poczuć się niczym konstruktorzy i zbadać siłę grawitacji.
 • Plac malucha – miejsce zabaw do wspólnego huśtania, skakania, zjeżdżania i obsługi transportu – bez którego nie da się nic wybudować w mieście.
 • Psi wybieg – bezpieczna przestrzeń do zabawy z czworonożnymi przyjaciółmi.

 

Zieleń w Parku Idzikowskiego

Nadszedł czas, w którym musimy odejść od praktyki ciągłego ulepszania i pielęgnowania każdego fragmentu zieleni miejskiej. Czas trzeciej przyrody – w pełni kontrolowanej przez człowieka i ujarzmionej sekatorem – skończył się. Obok nowych nasadzeń w parku i miejsc koszonych pozostawiamy miejsce na roślinność rozwijającą się samoistnie i niekontrolowanie – czwartą przyrodę. W parku przy ul. Idzikowskiego projekt zieleni wykonujemy wspólnie z przyrodą, bo ona wie, jak to zrobić najlepiej. Obserwujemy zachodzące procesy, podkreślamy je i rozwijamy wokół nich narrację. Całość założenia ma charakter mocno naturalistyczny, wręcz dziki, a jego głównymi składowymi są:

 

ŁĄKA MIEJSKA

Zaplanowano koszenie tylko wybranych miejsc co umożliwi rozwój siedliska łąkowego i zwiększenie jakości biologicznej poza miejscami koszonymi. Polany, czyli częściej koszone obszary, zaplanowane zostały przy terenach rekreacyjnych. Obszary te wyznaczać będą płotki dzięki czemu łatwiej będzie zarządzać pracami pielęgnacyjnymi w parku. Pozostały obszar będzie samoistnie zarastać roślinnością wysoką, tworząc tym samym zewnętrzny bufor izolacyjny parku. Płotki wykonane będą z martwego drewna pozyskanego na miejscu. To cenna kryjówka dla owadów i małych ssaków.

 

BIOGRUPA

Wzdłuż głównej osi północ-południe zaprojektowano dwie biogrupy klimatyczne. Są to wydzielone kwartały, które porastać będą dzikie drzewa owocowe uzupełnione krzewami. W dobie zmian klimatycznych i ekonomicznych drzewa i rośliny jadalne stanowią cenny zasób, który powinien stać się nie tylko ozdobą ale podstawą kreowania zieleni. Tak ukształtowana biogrupa naśladuje strefę ekotonową.

 

CHWASTOWISKO

Nowe spojrzenie mieszkańców na chaszcze i chwasty może być jednym z działań adaptacji miast do zmian klimatu. Udowodnione zostało, że ziołorośla na nieużytkach mogą pochłonąć więcej dwutlenku węgla niż uporządkowany park. Projekt zieleni zakłada wprowadzenie niestandardowych rabat z wykorzystaniem ziół, chwastów, roślin miododajnych oraz gatunków sukcesji naturalnej. Dzikie, niesforne, naturalne. A przy tym niezwykle wartościowe pod względem bioróżnorodności, walorów wizualnych i pożytku pszczelego.

 

GÓRKI RUDERALNE

Roślinność wnikająca w nawierzchnie betonowe, będące pozostałością prowadzonych prac budowlanych, jest niewątpliwie wyróżnikiem projektowanego parku. Fragmenty płyt betonowych z przebudowy placu, przewidziane do demontażu, utworzą podstawę dla nowych kompozycji roślinnych. Na pagórkach powstaną rabaty bylinowe oraz rabaty roślin ruderalnych. W niektórych miejscach będzie można obserwować proces zarastania w przestrzeni parkowej. Wysiane rośliny zostaną pozbawione dalszej ingerencji człowieka, aby wniknęły w struktury betonowych górek.

 

SUKCESJA NATURALNA

W miejscach gdzie istniejąca nawierzchnia betonowa zostanie zachowana nie planuje się dodatkowych nasadzeń. W procesie sukcesji naturalnej nawierzchnia ulegnie z czasem przemianom: płyty spękają, zwietrzeją i rozkruszą się w wyniku np. zimowego zamarzania wody. W szczelinach pojawi się roślinność spontaniczna. Początkowo rośliny zielne, po nich zdrewniałe – wrastające miedzy płyty. Z czasem, odłożona materia organiczna utworzy siedlisko dla nowych, bardziej wymagających roślin. W taki sposób przyroda przejmuje i opanowuje tereny przekształcone wcześniej przez ludzi.

GALERIA RUDERALNA to miejsce edukacyjne, gdzie przyroda zarasta pozostawione posadzki dawnych budynków, tworząc widowisko procesów naturalnych i pokazując niezłomność każdej rośliny wnikającej w betonową strukturę.

SALA RUDERALNA to naturalne wnętrze utworzone przez drzewa i krzewy wokół jednej z betonowych nawierzchni. Tym samym powstała w parku idealna przestrzeń do wydarzeń sąsiedzkich.

KOSZENIE Z uwagi na chęć poprawy mikroklimatu i adaptacje miasta do zmian klimatu, w parku wprowadzono różne sposoby pielęgnacji: wyodrębnione zostały obszary o różnej intensywności koszenia (koszenie intensywne oraz koszenie średnio intensywne). Pozostałe obszary maja pozostać nieskoszone i zarastać roślinnością wysoką, tworząc tym samym zewnętrzny bufor izolacyjny parku.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361