Wrocław, dolnośląskie

Ekspertyza dendrologiczna przy użyciu tomografu sonicznego.

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z wynikami badania tomografem sonicznym drzewa z gatunku topola biała
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Ultranet Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna przy użyciu tomografu sonicznego

Ekspertyza została przeprowadzona celem ustalenia stanu sanitarnego drzewa, wykluczenia lub potwierdzenia stanu rozkładu pnia. W tym celu do ekspertyzy użyto tomografu sonicznego, który pozwala określić poziom i zasięg rozkładu drewna. Ponadto wykonano pomiary podstawowych parametrów drzewa zgodnie ze standardami oraz ocenę wizualną stanu zdrowotnego, z uwzględnieniem cech drzewa mogących wpływać na statykę: rozmiary, położenie, cechy budowy lub symptomy chorób.

Przedmiotowe drzewo to topola biała (Populus alba) o znacznym obwodzie 319 cm.

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z wynikami badania tomografem sonicznym drzewa z gatunku topola biała
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Ultranet Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna przy użyciu tomografu sonicznego
Czytaj więcej

Ekspertyza dendrologiczna drzewa pozwoliła określić jego faktyczny stan zdrowotny. Dzięki wynikom badania Zamawiający otrzymał wskazówki do dalszego postępowania z drzewem.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361