Starościn, opolskie

BADANIE DRZEW TOMOGRAFEM SONICZNYM

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z użyciem tomografu dźwiękowego na temat 3 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnących w m. Starościn
 • ZAMAWIAJĄCY|
  TREEL – Sławomir Czajkowski
 • ZESPÓŁ|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna

Ekspertyza miała na celu ocenę bezpieczeństwa mienia i ludzi w otoczeniu trzech drzew, rosnących przy elewacji pałacu przeznaczonego do remontu. Przedmiotowe drzewa – pomniki przyrody – to lipy z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) osiągające ponad 25 m wysokości.

Z ekspertyzy entomologicznej wynika, że jedno z drzew stanowi potencjalne siedlisko pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) – gatunku chrząszcza objętego w Polsce ścisłą ochroną.

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z użyciem tomografu dźwiękowego na temat 3 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnących w m. Starościn
 • ZAMAWIAJĄCY|
  TREEL – Sławomir Czajkowski
 • ZESPÓŁ|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna
Czytaj więcej

W terenie dokonano pomiarów dendrometrycznych zgodnie ze standardami, przeprowadzono dokładną ocenę wizualną stanu drzew oraz poddano drzewa badaniu tomografem sonicznym, który pozwala określić poziom i zasięg rozkładu drewna wewnątrz pnia. Ponadto wykonano badania studyjne obliczenia wytrzymałości pnia na złamanie, zgodnie z metodą SIA (Static Integrated Assessment) L. Wessolly’ego.

Przeprowadzone badania wykazały ubytki wewnątrz pni przedmiotowych drzew, które mimo to zachowują wysoki i dobry poziom bezpieczeństwa pod względem odporności na złamanie pnia.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361