Wrocław, dolnośląskie

Ekspertyza dendrologiczna drzewa pod kątem bezpieczeństwa

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z wynikami próby obciążeniowej drzewa z gatunku lipa drobnolistna.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna

W zakres opracowania weszło wykonanie ekspertyzy dendrologicznej z użyciem specjalistycznego sprzętu metodą elasto – inclino (próby obciążeniowej) drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) wraz z opracowaniem wyników badania. Przedmiotowe drzewo wymagało ustalenia faktycznego stanu, wytrzymałości pnia i stabilności w gruncie oraz określenia poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa.

Przeprowadzono próbę obciążeniową drzewa, a także symulację, zakładającą redukcję korony drzewa.

Wykonana ekspertyza dendrologiczna zawiera opis metodyki badań, opis badanego drzewa, wyniki pomiarów i badań w formie opisowej i graficznej, dokumentację fotograficzną oraz zalecenia sformułowane na podstawie badań.

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna z wynikami próby obciążeniowej drzewa z gatunku lipa drobnolistna.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, K. Witkoś-Gnach
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna
Czytaj więcej

Przeprowadzona próba obciążeniowa pozwoliła na profesjonalne określenie stanu drzewa i wydanie zaleceń celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w jego otoczeniu.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361