Wrocław, dolnośląskie

INWENTARYZACJA Z PROJEKTEM GOSPODARKI I WYTYCZNYMI DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA

 • TUTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z analizą możliwości zachowania drzew na terenie działki położonej na Wojszycach we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  PORT Architekci Józef Franczok Marcin Kolanus
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, K. Mazur
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  3522,1 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem i analizą możliwości zachowania drzew

Przedmiotem opracowania było wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z analizą możliwości zachowania drzew w kontekście planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego z parkingiem podziemnym oraz adaptacji istniejących budynków do celów mieszkaniowych. Opracowanie uwzględniło również wskazanie do gospodarki drzewostanem pod kątem stanu sanitarnego drzew. W terenie dokonano szczegółowych pomiarów dendrometrycznych, zwracając szczególną uwagę na warunki rozwoju systemu korzeniowego, stan zachowania pnia oraz korony. Dokładnie zinwentaryzowano najbliższe otoczenie drzew.

 • TUTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z analizą możliwości zachowania drzew na terenie działki położonej na Wojszycach we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  PORT Architekci Józef Franczok Marcin Kolanus
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, K. Mazur
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  3522,1 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem i analizą możliwości zachowania drzew
Czytaj więcej

Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego rysunków projektu zagospodarowania terenu dokonano analizy ewentualnych kolizji z inwestycją oraz określono wytyczne do dalszego postępowania przy projektowaniu i budowie. Wykonano kwalifikację drzewostanu ze względu na możliwość zachowania z uwzględnieniem takich kategorii jak „możliwość zachowania” oraz „możliwość zachowania przy szczególnych założeniach”. Dla drzew przeznaczonych do adaptacji sformułowano zalecenia pielęgnacyjne i ochronne w tym wyznaczenie strefy ochrony drzewa.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361