Wrocław, dolnośląskie

ELEKTROWNIA WODNA MARSZOWICE NA RZECE BYSTRZYCY

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna w rejonie Elektrowni Wodnej Marszowice przy rzece Bystrzycy we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  IT-Site Krzysztof Adamus
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  1 ha
 • ZAKRES|
  Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna

Teren opracowania to fragment wyspy na rzece Bystrzycy, będącej w użytkowaniu Elektrowni Wodnej oraz część terenu nadbrzeżnego na południe od koryta rzeki. Opracowanie powstało w celu rozbudowy urządzeń migracyjnych dla ryb.

Inwentaryzacja przebiegała w mało sprzyjających warunkach pogodowych. Pracowaliśmy w mocnym deszczu chowając pod parasolami siebie i rozmakające kartki dokumentacji, a jednak, ciężkie warunki prac terenowych to dla IKROPKI standard, z którym świetnie dajemy sobie radę!

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna w rejonie Elektrowni Wodnej Marszowice przy rzece Bystrzycy we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  IT-Site Krzysztof Adamus
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  1 ha
 • ZAKRES|
  Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna
Czytaj więcej

Teren opracowania to obszar wyspy będącej w zarządzie Elektrowni, jest on wyłączony z ogólnego dostępu, dzięki czemu miejsce to nosi cechy pierwotnego lasu. Gospodarka leśna zachodzi w wyniku naturalnych procesów, w które człowiek nie ingeruje– starzejące się drzewa obumierają, a rozkładające się drewno zasila glebę i staje się miejscem żerowania i bytowania wielu organizmów. Nad gęsto porośniętą wyspą górują olbrzymich rozmiarów topole, dęby, wierzby i robinie.

Na wskazanym przez Zamawiającego obszarze wyspy zinwentaryzowano łącznie 85 sztuk drzewostanu. Największe z pomierzonych obwodów osiągnęły: wierzba – 530 cm, dąb – 404 cm i topola 335 cm.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361