Wrocław, Dolnośląskie

SKWER U ZBIEGU ULIC AFGAŃSKIEJ I PAKISTAŃSKIEJ NA WROCŁAWSKIM BROCHOWIE

 • TYTUŁ:|
  Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej na osiedlu Brochów we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, A. Gierko,
 • WIZUALIZACJE:|
  N. Bańdo, J.Trzaska
 • LATA:|
  2021-2022
 • POWIERZCHNIA:|
  2 084 m2
 • ZAKRES:|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, inwentaryzacja wielobranżowa, projekt ochrony drzew na placu budowy, opracowanych danych do SIP, analizy przedprojektowe, opracowanie koncepcji projektowej w 3 wariantach, konsultacje społeczne z Radą Osiedla Brochów, procedowanie administracyjne, projekt oświetlenia, projekt nawodnienia, projekt przeniesienia pomnika, projekt techniczny i budowlany zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy zieleni, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wizualizacje.

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja niewielkiego skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej na wrocławskim Brochowie. Skwer zlokalizowany w centralnej części osiedla ograniczony z każdej ze stron zabudową wielorodzinną z usługami w parterze. Odbiorcami przestrzeni są okoliczni mieszkańcy oraz klienci lokali usługowych. Głównym założeniem projektowym było stworzenie zielonej przestrzeni wspierającej integracje sąsiedzką mieszkańców Brochowa, a sam projekt powstał w konsultacji i był współfinansowany ze  środków Rady Osiedla Brochów.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada utrzymanie istniejącego układu komunikacyjnego, porządkując przestrzeń skweru i poszerzając ciąg komunikacyjny po stronie północnej. W poszerzonym pasie komunikacji zaprojektowano stoły integracyjne z siedziskami, dostosowanymi również do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wprowadzono  ławki, zieleń niską oraz dwugatunkowe, alejowe nasadzenia drzew. Całość strefy zwieńczono klimatycznym oświetleniem w formie girlandy tworząc tym samym kameralną, przytulną przestrzeń integracyjną. Centralną część parku stanowi polana rekreacyjna– przestrzeń pozostawiona do dyspozycji mieszkańców, dedykowana piknikowaniu oraz zabawom sportowym na powietrzu.

 • TYTUŁ:|
  Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej na osiedlu Brochów we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, A. Gierko,
 • WIZUALIZACJE:|
  N. Bańdo, J.Trzaska
 • LATA:|
  2021-2022
 • POWIERZCHNIA:|
  2 084 m2
 • ZAKRES:|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, inwentaryzacja wielobranżowa, projekt ochrony drzew na placu budowy, opracowanych danych do SIP, analizy przedprojektowe, opracowanie koncepcji projektowej w 3 wariantach, konsultacje społeczne z Radą Osiedla Brochów, procedowanie administracyjne, projekt oświetlenia, projekt nawodnienia, projekt przeniesienia pomnika, projekt techniczny i budowlany zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy zieleni, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wizualizacje.
Czytaj więcej

W południowej części założenia zlokalizowany jest pomnik poświęcony pamięci poległych kolejarzy, dla którego powstał projekt  przeniesienie na drugą stronę ciągu komunikacyjnego, usprawniając tym samym układ funkcjonalno-przestrzenny projektowanej przestrzeni.

Dodatkowymi elementami zagospodarowania będzie poidełko zapewniające dostęp do wody pitnej, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki i siedziska na wyniesionym murku od strony północnej , oraz tablice informacyjne.

Układ zieleni oparty jest o alejowe nasadzenia od strony ciągów ulicznych z dwóch gatunków sadzonych naprzemiennie: lipy holenderskiej 'Euchlora’ (Tilia ×europaea 'Euchlora’) oraz leszczyny tureckiej (Corylus colurna). Łącznie projektuje się 44 szt. drzew alejowych. Oba gatunki dobrze znoszą warunki miejskie, mają gęste ulistnienie i podobny pokrój. Nasadzenie więcej niż jednego gatunku to jedna ze strategii przygotowujących zieleń miejską do zmian klimatu. Większa różnorodność biologiczna gwarantuje także pokarm dla zapylaczy przez dłuższy okres roku.Nisza przeniesionego pomnika będzie flankowana przez dwa platany klonolistnego (Platanus ×hispanica). Uzupełnieniem zieleni wysokiej będą rabaty krzewiaste i bylinowe.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361