Wrocław, dolnośląskie

Projekt zagospodarowania terenu skweru z projektem zieleni, nawierzchni i małej architektury

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Rewitalizacja skweru przy ul. Kosmicznej, ul. Chlebowej i ul. Spokojnej" w ramach WBO 2018, projekt nr 419.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka, K. Mazur
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  1237 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Kosmiczne Wojszyce powstały przez inspirację nazwą ulicy przy której położony jest skwer – ulicą Kosmiczną. Z dwóch koncepcji, to właśnie kosmiczna wizja została wybrana zarówno przez Liderkę projektu, jak i Zamawiającego.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem nawierzchni, detali w postaci małej architektury, projektem zieleni oraz projektem graficznym tablicy informacyjnej powstał na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu i jest realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

W Kosmicznych Wojszycach znajdują się liczne kosmiczne odniesienia. Całość kompozycji ma układ spiralny nawiązujący do Drogi Mlecznej. W centralnej części skweru umieszczono plac o nawierzchni świecącej nocą, w kształcie galaktyki. Dodatkowym atutem projektu jest zaprojektowany ogród deszczowy.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Rewitalizacja skweru przy ul. Kosmicznej, ul. Chlebowej i ul. Spokojnej" w ramach WBO 2018, projekt nr 419.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka, K. Mazur
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  1237 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Centralnym kosmicznym elementem zagospodarowania jest plac nazwany „Galaktyką”, jego nawierzchnia zawiera pigment świecący nocą! Tak samo nocą zaświecą ułożone z kamieni gwiazdozbiory Wielkiego i Małego Wozu oraz Filary Stworzenia – robiniowe kłody, pomalowane specjalną farbą!

Aby zebrać deszczówkę z zaprojektowanego placu, tuż obok zaplanowano wykonanie ogrodu deszczowego. Zagłębienie zostanie wysypane odpowiednimi warstwami kruszywa i substratu glebowego, a na końcu obsadzone roślinami i wyłożone kamieniami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, woda deszczowa  nie będzie tworzyć kałuż, ani nie spłynie do kanalizacji deszczowej, a zostanie odprowadzona do pożytecznego wykorzystania przez rośliny.

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić Kosmiczne Wojszyce dla rodzin z dziećmi, zaprojektowano dwuodcinkową ścieżkę bosych stóp oraz tunel z żywej wierzby, a także dwa pagórki i kolejne elementy z drewnianych słupków i kłód robiniowych. Skwer zostanie również wyposażony w kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.

Dla Kosmicznych Wojszyc zaprojektowaliśmy edukacyjną tablicę informacyjną, która w ciekway i prosty sposób opowiada o kosmosie. Kosmiczny charakter zagospodarowania uspójnią naturalistyczne elementy małej architektury i materiały. Natomiast roślinność podkreśli kontrastowość kosmicznego krajobrazu. Zastosowano fioletowo-żółte kompozycje bylin i krzewów. Mimo niewielkiej przestrzeni, w projekcie udało się wkomponować nasadzenia drzew w kilku gatunkach.

Prace projektowe objęły: wizję terenową, inwentaryzację dendrologiczną, analizy przedprojektowe, opracowanie dwóch koncepcji, konsultacje z Liderką i Zamawiającym, wykonanie koncepcji ostatecznej będącej syntezą wybranych rozwiązań, wykonanie projektu budowlanego oraz prace administracyjne związane z procedurą w Wydziale Architektury i Budownictwa, wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysami.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361