Wrocław, dolnośląskie

Projekt zagospodarowania terenu w zabytkowej przestrzeni urbanistycznej wraz z projektem zieleni

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Kwiaty na Rondzie i ulicy Powstańców Śląskich” w ramach WBO 2018 – nr 103
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur
 • POWIERZCHNIA|
  2,8 ha
 • ROK|
  2019
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik

W ramach realizacji projektu WBO „Kwiaty na Rondzie – ogród miejski w centrum miasta” Pracownia IKROPKA wykonała projekt budowlano-wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysami i przedmiarami, dwie koncepcje projektowe, kwerendę archiwaliów oraz inwentaryzację dendrologiczną.

Pracownia poprowadziła również procedury administracyjne uzgadniając projekt z Konserwatorem Zabytków (Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu) oraz zgłaszając projekt do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocław.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Kwiaty na Rondzie i ulicy Powstańców Śląskich” w ramach WBO 2018 – nr 103
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur
 • POWIERZCHNIA|
  2,8 ha
 • ROK|
  2019
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
Czytaj więcej

Dzięki przeprowadzonej kwerendzie odnaleziono materiały historyczne z rysunkiem fragmentu placu z 1900 r., przedstawiający kompozycję parteru ogrodowego oraz ozdobnej arabeski kwiatowej.

 • W projekcie nawiązaliśmy do zarysu arabeski,
 • a także powtórzyliśmy inspirowane nią kształty w pozostałych fragmentach skweru. Zgodnie z sugestią Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, do zaprojektowanych rabat wprowadziliśmy okalające je geometryczne bordiury z roślinności zimozielonej.
 • Zabieg ten przedłuży atrakcyjność założenia kompozycyjnego zieleni na okres całego roku. W projekcie zostały zaproponowane również odtworzenia nasadzeń grup różaneczników, co nawiązuje do historycznego doboru gatunkowego placu Powstańców Śląskich.

Głównym założeniem projektu było ukwiecenie przestrzeni, dlatego zdecydowano się na zastosowanie wielobarwnych rabat bylinowych i łąk kwietnych, które dodadzą walorów dekoracyjnych na Rondzie. Jedna z zaprojektowanych łąk to „Smogówka”. Mieszanka ta charakteryzuje się właściwościami antysmogowymi.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361