Wrocław, dolnośląskie

REFERENCYJNE DRZEWO Z BUDOWY

 • TUTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją budowy nowego budynku Izby Skarbowej wraz z garażem podziemnym we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Izba Skarbowa Wrocław
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2012-2014
 • POWIERZCHNIA|
  4339 m2
 • ZAKRES|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją poprzedzony ekspertyzą z planem ochrony drzewa gatunku platan klonolistny

W ramach inwestycji – budowy nowej siedziby Izby Skarbowej, IKROPKA wykonała ekspertyzę i plan ochrony najcenniejszego drzewa na terenie opracowania – platanu klonolistnego o obwodzie 475 cm.  Opłata za wycinkę tego drzewa ze względu na kolizję z inwestycją wynosiła 1 mln zł. Inwestor zrezygnował z zamiaru wycinki i zlecił projekt zamienny uwzględniający zachowanie drzewa.

Przez 2 lata trwania budowy w IKROPCE świadczono nadzór dendrologiczny działań i prac budowlanych na całym terenie budowy ze szczególnym uwzględnieniem platana. Nadzór polegał na zalecaniu konkretnych działań przy drzewie, czuwaniu nad sposobem powstawania garażu podziemnego, budynków i zagospodarowania terenu, tak aby żadne prace budowlane nie wpłynęły negatywnie na stan drzewa i przebiegał przy użyciu

 • TUTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją budowy nowego budynku Izby Skarbowej wraz z garażem podziemnym we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Izba Skarbowa Wrocław
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2012-2014
 • POWIERZCHNIA|
  4339 m2
 • ZAKRES|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją poprzedzony ekspertyzą z planem ochrony drzewa gatunku platan klonolistny
Czytaj więcej

wszelkich dostępnych środków i najnowszej wiedzy dotyczącej ochrony drzew na placu budowy. Za wymogami Inspektora dendrologicznego drzewo było nawadniane, nawożone, pielęgnowane i poddane ochronie we wszystkich strefach (system korzeniowy, pień i korona).  Bryła korzeniowa została zabezpieczona na cały czas trwania budowy przed ewentualnymi uszkodzeniami, a także przed przesuszeniem. Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem.

Przyjmuje się, że po upływie około 3-5 lat można stwierdzić czy inwestycja miała negatywny wpływ na stan drzew w jej otoczeniu. Dopiero po takim czasie drzewo wykazuje reakcję na stres spowodowany ingerencją budowy taką jak: wysokość zwierciadła wód gruntowych, zagęszczenie gleby lub redukcje korzeni w obrębie systemu korzeniowego, uszkodzenia pnia lub konarów, nieprawidłowo przeprowadzone cięcia gałęzi i konarów i wiele innych.

Po upływie testowych 3 lat można z całą pewnością stwierdzić, że nadzór nad platanem przy Izbie Skarbowej zakończono sukcesem!  Zrealizowano budowę dwóch budynków z garażem podziemnym i zachowano piękne, stare drzewo. Drzewo jest w dobrym stanie, nie wykazuje żadnego pogorszenia stanu sanitarnego. Obecnie użytkownicy terenu – pracownicy Izby Skarbowej korzystają ze strefy przy drzewie, gdzie w jego cieniu usytuowano strefę odpoczynku (ławki, kosze).

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361