Wrocław, dolnośląskie

Nadzór dendrologiczny nad realizacją prac budowlanych w parku

 • TYTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją polegającą na wykonaniu zewnętrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenie inwestycyjnego „Oświetlenie Parku Klecińskiego realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – projekt nr 44”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zakład Robót Teletechnicznych TELFA
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją

Nadzór dendrologiczny sprawowano nad inwestycją polegającą na wykonaniu zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia parkowego w Parku Klecińskim we Wrocławiu.

W ramach nadzoru nasz Zespół z Inspektorem Nadzoru dokonał analizy planowanych robót wykonawczych w zakresie lokalizacji latarni, przebiegu instalacji elektrycznej, zaplanowania przecisków oraz przewiertów, a także możliwości rozszerzenia tych prac, odnosząc się do zinwentaryzowanego drzewostanu parkowego – zasięgu koron, pni oraz systemu korzeniowego.

Na wstępnym etapie przeprowadzono wizję terenową z udziałem Wykonawcy robót, podczas której omówiono szczegółowo zakres i sposób wykonania prac.

 • TYTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją polegającą na wykonaniu zewnętrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenie inwestycyjnego „Oświetlenie Parku Klecińskiego realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – projekt nr 44”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zakład Robót Teletechnicznych TELFA
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Nadzór dendrologiczny nad inwestycją
Czytaj więcej

Sporządzono odrębne opracowanie – Plan ochrony drzew, w którym wyznaczono Strefy ochrony drzew SOD oraz krzewów, a także oznaczono miejsce składowania materiałów na czas budowy, w takiej lokalizacji, która nie będzie kolidować z istniejącym drzewostanem parkowym.

Wszelkie ustalenia były na bieżąco uzgadniane z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Nadzór sprawowano w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Nr 1217/19 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, stosując zalecane formy ochrony. Dla wszystkich drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu prowadzonych prac wyznaczono Strefę ochrony drzew, którą wytyczono tymczasowymi ogrodzeniami. Wszystkie prace związane z realizacją zamierzenia zostały wykonane metodą bezrozkopową przy zastosowaniu przewiertów.

Do zadań Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji należało:

 • prowadzenie konsultacji branżowych w kontekście planowanych prac budowlanych
 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu prawidłowo prowadzonych prac przy drzewach
 • udział w naradach budowy
 • nadzór nad wykonywanymi przewiertami
 • sporządzanie raportów z ustaleń z wizyt na budowie
 • uczestniczenie w odbiorach końcowych
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361